Gjøvik University College (GUC)

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Gjøvik University College có khoảng 2.400 sinh viên và 270 nhân viên. Gjøvik Đại học đại học là một trường đại học Na Uy với một quan điểm quốc tế. 24 quốc gia được đại diện trong số các nhân viên của chúng tôi mùa thu năm 2009. Gục được thành lập như là một kết quả của việc tổ chức lại giáo dục đại học Na Uy vào năm 1994. Các chương trình học tại University College Gjøvik được phân chia giữa 3 khoa với 14 giáo dục cơ bản về trình độ cử nhân và 3 chương trình thạc sĩ. Các trường cao đẳng đại học cung cấp chương trình học tập trong các môn học y tế, chăm sóc, công nghệ và truyền thông. Ngoài ra một số giáo dục tiếp tục được cung cấp. Một số chương trình học tại University College Gjøvik (gục) là những người duy nhất thuộc loại này ở Na Uy. Giới thiệu về 2.400 sinh viên đang học tại trường cao đẳng đại học vào lúc này. Với một khuôn viên thống nhất bạn có mọi thứ bạn cần ở cùng địa phương: giảng phòng, phòng thí nghiệm máy tính, thư viện, đọc Romm và căng tin

Địa điểm

Gjøvik

Address
Teknologivn. 22
2802 Gjøvik, Đối lập, Na Uy