Université Internationale de Casablanca

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Sứ mệnh của chúng tôi là đào tạo các chuyên gia hiệu quả hơn và hoạt động ngay lập tức trong tương lai để góp phần yêu cầu nguồn nhân lực có trình độ cho sự phát triển của nền kinh tế Ma-rốc và cởi mở quốc tế.

Đại học Quốc tế Casablanca (UIC) đã được thiết kế cho thế giới thực và cam kết để chuẩn bị tốt nhất người chiến thắng của mình để chèn chuyên nghiệp và thành công.

Sự phát triển của "kỹ năng mềm" của các học sinh của chúng tôi, không phụ thuộc vào lĩnh vực đào tạo, là trung tâm của phương pháp giáo dục của chúng ta, đặc biệt là thông qua các LPA (Laureate Đánh giá chuyên nghiệp), cho phép phát triển các kỹ năng cá nhân và hành vi của học sinh khả năng thích ứng tốt hơn với thế giới chuyên nghiệp.

các công cụ khác như các dự án học tập và giải quyết vấn đề dựa trên dự án là những tính năng của mô hình giáo dục này.

Đại học Quốc tế Casablanca xác nhận tiêu chuẩn chất lượng cao của nó bằng cách lấy sự công nhận của nhà nước và trở thành "Đại học được công nhận bởi nhà nước" tổ chức tham khảo ở Morocco và trong khu vực, Đại học Quốc tế Casablanca (UIC) là tự hào trân trọng thông báo đã đạt được sự công nhận của Nhà nước Ma-rốc.

Việc công nhận nhà nước là minh chứng cho chất lượng của các trường đại học và sự tuân thủ với thông số kỹ thuật chi tiết kỹ thuật rất nghiêm ngặt được thiết kế bởi Bộ Giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và Đào tạo chấp hành. Nó vương miện một phương pháp giảng dạy xuất sắc cũng theo định hướng.

Sự công nhận này cho phép người chiến thắng UIC nhận được một tự động tương đương văn bằng nhà nước quốc gia và tích hợp cả tư nhân và khu vực công.

Cam kết để chuẩn bị chèn và thành công chuyên nghiệp của người chiến thắng của mình, UIC chủ yếu nhằm góp phần tích cực vào nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ cần thiết cho sự tăng trưởng của nền kinh tế Ma-rốc và sự cởi mở của mình với thế giới.

Để xem các tour du lịch ảo bấm vào đây.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Người Pháp

Xem các chương trình Thạc sĩ »

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp:

Master

Chu Kỳ Kinh Doanh Dân Sự

Tại trường Toàn thời gian 3 năm August 2018 Maroc Casablanca

Le Cycle Sự kết hợp giữa Génie Civil se déroule en 6 semestres dont 1 en tronc commun et prépére l'étudiant au titre d'ingénieur có thể cung cấp cho các nhà sản xuất des bâtiment, travaux publiques và cơ sở hạ tầng. La fonction des ingénieurs en Généria Civil se décline en plusieurs activités: la niệm, la réalisation, khai thác, la gestion, l'entretien et la réparation d'ouvrages. [+]

Le Cycle Sự kết hợp giữa Génie Civil se déroule en 6 semestres dont 1 en tronc commun et prépére l'étudiant au titre d'ingénieur có thể cung cấp cho các nhà sản xuất des bâtiment, travaux publiques và cơ sở hạ tầng. La fonction des ingénieurs en Généria Civil se décline en plusieurs activités: la niệm, la réalisation, khai thác, la gestion, l'entretien et la réparation d'ouvrages. TUYỂN DỤNG L'accès en 2 ème année est ouvert, sur étude de dossier, aux: Titulaires d'un Thạc Sĩ 1 en mécanique, Génie Mécanique, khoa học gia des matériaux ou d'un diplôme équivalent. SPÉCIALISATION ET PFE La dernière année d'études se compose de deux Các bên khác nhau: Le semestre (S9) est consacré aux cours de spécialité. C'est également une ouverture à la recherche pour ceux parcière et des juités entamer des études doctorales. Actuellement les options Các công ty tư vấn và các cơ quan chính phủ: Lựa chọn Travaux Publics (TP): Cette spécialité permette au futur ingénieur d'être un acteur central, en mesure d'opérer efficacement dans tous les domaines touchant à la conception, la réalisation ainsi qu 'L'l'e et la maintenance des équipements tels que: Les cơ sở hạ tầng: các tuyến đường, voies ferrées, ponts et ouvrages d'nghệ thuật thợ lặn ... Les ouvrages hydrauliques Les ouvrages géotechniques (đường hầm, thợ lặn thợ thuyền travaux ...) Lựa chọn các cơ sở (BAT): Le contenu de cette spécialité permettra au futur ingénieur d'être un acteur fourced pour toutes les problématiques liées aux... [-]

Chu Kỳ Kỹ Thuật Cơ Khí

Tại trường Toàn thời gian 3 năm August 2018 Maroc Casablanca

Kỹ sư Cơ khí Vòng diễn ra trong 6 học kỳ với một lõi chung và nhằm mục đích đào tạo kỹ sư có khả năng làm việc trong các lĩnh vực thiết kế, triển khai các sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí và trong lĩnh vực năng lượng và năng lượng tái tạo. [+]

Kỹ sư Cơ khí Vòng diễn ra trong 6 học kỳ với một lõi chung và nhằm mục đích đào tạo kỹ sư có khả năng làm việc trong các lĩnh vực thiết kế, triển khai các sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí và trong lĩnh vực năng lượng và năng lượng tái tạo. Các tùy chọn về ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, cung cấp các kỹ sư tương lai kỹ năng cần thiết cho việc thiết kế hệ thống phức tạp tích hợp cơ khí, thiết bị truyền động điện, thiết bị điện tử và máy tính được tạo điều kiện bởi sự ra đời của các khóa học trong ngành cơ điện tử, robot và các cảm biến và cơ cấu chấp hành. TUYỂN SINH Truy cập mở cửa trong năm thứ 2, vào xem xét hồ sơ, để: Giữ một Thạc sĩ 1 trong Cơ khí, Khoa học Vật liệu, Kỹ thuật công nghiệp hoặc tương đương. Danh dự và PFE Năm cuối cùng bao gồm hai phần riêng biệt: Các học kỳ (S9) là dành cho quá trình chuyên môn. Hiện nay các tùy chọn cho sinh viên cơ khí bao gồm: Tùy chọn: Thiết kế cơ khí và sản xuất (CFM): Tùy chọn này tập trung vào một tay vào nghiên cứu và thiết kế máy móc cơ khí và cũng vào việc kiểm soát tất cả các phương pháp truyền thống và hiện đại của cơ khí chế tạo (CNC, EDM,... [-]

Chu Kỳ Kỹ Thuật Kỹ Thuật điện

Tại trường Toàn thời gian 3 năm August 2018 Maroc Casablanca

Kỹ sư Chu kỳ Kỹ thuật điện diễn ra trong 6 học kỳ bao gồm 1 lõi chung và nhằm mục đích để cho phép sinh viên có được, theo đặc sản, kiến ​​thức và kỹ năng mà sẽ cho phép họ làm việc trong các thiết kế của họ, hoạt động và quản lý các hệ thống điện năng lượng, hệ thống điện tử và / hoặc tự động, cũng như các thiết bị đo đạc công nghiệp. [+]

Kỹ sư Chu kỳ Kỹ thuật điện diễn ra trong 6 học kỳ bao gồm 1 lõi chung và nhằm mục đích để cho phép sinh viên có được, theo đặc sản, kiến ​​thức và kỹ năng mà sẽ cho phép họ làm việc trong các thiết kế của họ, hoạt động và quản lý các hệ thống điện năng lượng, hệ thống điện tử và / hoặc tự động, cũng như các thiết bị đo đạc công nghiệp. Kích thước một hệ thống điện, bưu chế biến, dây chuyền sản xuất tự động, duy trì hệ thống điện trong tình trạng hoạt động tốt cho sự an toàn của con người và tài sản, quản lý tối ưu của mạng điện: đây là một số các chức năng của một kỹ sư trong ngành điện tử. TUYỂN SINH Truy cập mở cửa trong năm thứ 2, vào xem xét hồ sơ, để: Giữ một Thạc sĩ Kỹ thuật điện 1, điện tử hoặc tự động hoặc tương đương. Danh dự và PFE Năm cuối cùng bao gồm hai phần riêng biệt: Các học kỳ (S9) là dành cho quá trình chuyên môn. Đây cũng là một mở trong việc tìm kiếm đối với những sinh viên muốn bắt đầu nghiên cứu tiến sĩ. Các tùy chọn dành cho học sinh về kỹ thuật điện bao gồm: Điện và Power Systems (EEP) Tùy chọn này cho phép sinh viên để chuyên sản xuất, vận chuyển, phân phối và sử dụng... [-]

Chu Kỳ Máy Tính Kỹ Thuật Cơ Khí

Tại trường Toàn thời gian 3 năm August 2018 Maroc Casablanca

Kỹ sư trong Cycle Kỹ thuật Máy tính diễn ra trong 6 học kỳ bao gồm một lõi chung. Nó nhằm mục đích đào tạo kỹ sư có khả năng hội nhập vào chuyên môn CNTT và có cả tiên tiến kỹ năng chuyên môn và kỹ năng quản lý để quản lý dự án và các đội. [+]

Kỹ sư trong Cycle Kỹ thuật Máy tính diễn ra trong 6 học kỳ bao gồm một lõi chung. Nó nhằm mục đích đào tạo kỹ sư có khả năng hội nhập vào chuyên môn CNTT và có cả tiên tiến kỹ năng chuyên môn và kỹ năng quản lý để quản lý dự án và các đội. lĩnh vực này là sự hợp tác với ECE (Ecole Centrale d'Electronique de Paris). Sự hợp tác này được minh họa thông qua việc thành lập một văn bằng kép và thực hiện các chương trình trao đổi giữa hai tổ chức của chúng tôi. TUYỂN SINH Truy cập năm thứ 2 đang mở, rà soát hồ sơ, để: Giữ một Thạc sĩ 1 trong Kỹ thuật Máy tính. Danh dự và PFE Năm cuối cùng bao gồm hai phần riêng biệt: Các học kỳ (S9) là dành cho quá trình chuyên môn. Đây cũng là một mở trong việc tìm kiếm đối với những sinh viên muốn bắt đầu nghiên cứu tiến sĩ. Ba lựa chọn hiện đang có sẵn: kỹ sư máy tính và tương lai sẽ có sự lựa chọn giữa ba lựa chọn: Nếu tùy chọn: Hệ thống thông tin Mục đích của hệ thống tùy chọn thông tin (IS) là đào tạo các kỹ sư có chuyên môn cao trong các thông tin và truyền thông công nghệ mới. NẾU tùy chọn của sinh viên kỹ thuật được đào tạo về thiết kế công nghệ, phát triển... [-]

Kế Toán Tổng Thể, Kiểm Soát Và Kiểm Toán

Tại trường Toàn thời gian 2 năm August 2018 Maroc Casablanca

lĩnh vực này kéo dài 4 học kỳ và cung cấp đào tạo cho sinh viên có nhu cầu để theo đuổi sự nghiệp của họ trong kế toán, kiểm soát quản lý tài chính và các tổ chức kiểm toán. [+]

lĩnh vực này kéo dài 4 học kỳ và cung cấp đào tạo cho sinh viên có nhu cầu để theo đuổi sự nghiệp của họ trong kế toán, kiểm soát quản lý tài chính và các tổ chức kiểm toán. Mục tiêu của ngành này là để cung cấp cho người tham gia một nền văn hóa rộng lớn trong việc kiểm soát và quản lý của các tổ chức, cho phép họ nắm vững các khái niệm, phương pháp và công cụ kiểm soát quản lý, kiểm toán và kế toán. Chương trình kết hợp các công cụ mới của tiêu chuẩn quốc tế về kế toán, kiểm soát và kiểm toán. Việc đào tạo kéo dài 2 năm, tương ứng với M1 và M2. Tuyển sinh trong M1 Truy cập năm 1 Master (M1) đòi hỏi một mức độ mức độ bằng tốt nghiệp trong quản lý và kinh tế hoặc tương đương (bac 3) trong các lĩnh vực quản lý hoặc hình tương tự khác có liên quan sẽ được đánh giá bởi đội ngũ giảng dạy. ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN Việc lựa chọn sau: tập nghiên cứu kiểm tra Pháp: viết thử nghiệm kiểm tra tiếng Anh: Đối với sinh viên tốt nghiệp UIC B1 thử CEFR Cấp Đối với sinh viên tốt nghiệp từ các tổ chức khác: B2 thử CEFR Cấp phỏng vấn bằng miệng về kiến ​​thức tổng quát và tiềm năng của học sinh để thành công trong Thạc sĩ của... [-]

MA Trong Tâm Lý-tâm Lý

Tại trường Toàn thời gian 2 năm August 2018 Maroc Casablanca

Việc đào tạo cung cấp kiến ​​thức thực tiễn về phương pháp khác nhau nghiên cứu (thử nghiệm, lâm sàng, thống kê, nhận thức và hành vi). [+]

"Ma rốc đang ngày càng chờ đợi tư vấn để cải thiện chất lượng cuộc sống. Morocco tại là chỉ có vài trăm nhà tâm lý học và tâm lý trị liệu, các chuyên gia y tế đang có nhu cầu cao. "Các nhà tâm lý học là một sức khỏe tâm thần chuyên nghiệp trong việc tìm hiểu và xử lý hành vi con người, quy trình tinh thần, nhận thức, đời sống tình cảm, xây dựng tư tưởng, trí nhớ, thông tin liên lạc và mối quan hệ giữa các cá nhân. Các liệu pháp tâm lý là một nhà tâm lý học sức khỏe chuyên nghiệp nói chung, trong đó đã mua một đào tạo lý thuyết và thực tiễn. Điều này cho phép ông không chỉ để làm việc trên những khó khăn riêng của mình, đó là cần thiết để thực hành trong phòng khám, mà còn để chụp một phương pháp làm việc và các công cụ mà sẽ cho phép nó thực hiện trong sự tôn trọng của đạo đức. Các kỹ năng cần thiết là nhà tâm lý học ở khắp mọi nơi. Cho dù nhà tâm lý học lâm sàng, nhà tâm lý học tại các trường học hoặc nhà tâm lý học nghề nghiệp, các chuyên gia tham gia vào các tổ chức và với công chúng khác nhau. TỔNG QUAN Đào tạo huấn luyện Tâm lý-tâm lý là 3 (Bậc học Cử nhân) và 5 (Master Level). Các đặc... [-]

Nghiên Cứu Kỹ Thuật Kỹ Thuật Công Nghiệp

Tại trường Toàn thời gian 3 năm August 2018 Maroc Casablanca

Khóa học kỹ thuật trong Kỹ thuật công nghiệp được chia thành 6 học kỳ bao gồm 1 lõi chung và nhằm mục đích đào tạo kỹ sư có khả năng tăng năng suất, hiệu quả và khả năng sinh lời của hoạt động công nghiệp. [+]

Khóa học kỹ thuật trong Kỹ thuật công nghiệp được chia thành 6 học kỳ bao gồm 1 lõi chung và nhằm mục đích đào tạo kỹ sư có khả năng tăng năng suất, hiệu quả và khả năng sinh lời của hoạt động công nghiệp. Vai trò của các kỹ sư Kỹ thuật công nghiệp là để nâng cao hiệu quả kỹ thuật của hệ thống sản xuất, mà còn biết làm thế nào để quản lý, quản lý tri thức. Nó sẽ kết hợp một góc nhìn toàn diện và có hệ thống tất cả các chức năng của công ty. TUYỂN SINH Truy cập năm thứ 2 đang mở, rà soát hồ sơ, để: Giữ một Thạc sĩ 1 trong Cơ khí, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật Máy tính hoặc tương đương. Danh dự và PFE Năm cuối cùng bao gồm hai phần riêng biệt: Các học kỳ (S9) là dành cho quá trình chuyên môn. Đây cũng là một mở trong việc tìm kiếm đối với những sinh viên muốn bắt đầu nghiên cứu tiến sĩ. Các tùy chọn có sẵn cho sinh viên kỹ thuật công nghiệp là: LOG tùy chọn logistics Các hoạt động thành công của tất cả các dự án cơ sở hạ tầng (cảng, sân bay, đường bộ và mạng đường cao tốc, các đơn vị sản xuất khác nhau, thành phố mới, vv), kể từ khi thiết kế và thực hiện để vận hành của nó, đòi hỏi phải có... [-]

Nhân Sự Quản Lý Thạc Sĩ Điều Hành

Tại trường Bán thời gian 1 năm August 2018 Maroc Casablanca

Kích thước của các tổ chức xếp hàng sự phát triển của công nghệ mới có phức tạp hơn các chức năng quản lý nhân sự (HRM). Đây là một tính năng mà đã trở thành chiến lược trong tổ chức vì vai trò của nó trong việc hình thành và phát triển nguồn nhân lực. [+]

Kích thước của các tổ chức xếp hàng sự phát triển của công nghệ mới có phức tạp hơn các chức năng quản lý nhân sự (HRM). Đây là một tính năng mà đã trở thành chiến lược trong tổ chức vì vai trò của nó trong việc hình thành và phát triển nguồn nhân lực. Nó được một cách đúng đắn được coi là một trong những trụ cột quan trọng của hiệu suất, tích hợp khía cạnh kinh tế, văn hóa và xã hội của tổ chức. Trong các tổ chức lớn, người đứng đầu của hàm HRM là một chi nhánh đối tác quan trọng trong tất cả các quyết định chiến lược; với đào tạo up-to-thời gian trong kỹ thuật quản lý nguồn nhân lực, nó có thể tạo ra một giá trị đáng kể và bền vững cho tổ chức. Các Thạc sĩ Điều hành trong quản lý nhân sự từ Đại học Quốc tế Casablanca nhằm cung cấp giáo dục mà sẽ cho phép người tham gia để làm chủ tất cả các khía cạnh của nguồn nhân lực. Dành riêng cho UIC Sáng tạo giảng dạy lấy người học làm trung tâm loa cao cấp quốc tế Quốc gia và kết hợp chuyên môn miền và chất lượng giáo dục Buộc các mạng lưới quốc tế của các trường đại học trên toàn thế giới Laureate chương trình mô-đun và các khóa học được cung cấp trong thứ bảy đảm bảo tính linh... [-]

Quản Lý điều Hành Hệ Thống Master & Công Nghệ Thông Tin

Tại trường Bán thời gian 1 năm August 2018 Maroc Casablanca

Giữa công nghệ và quản lý, Thạc sĩ Điều hành trong các hệ thống thông tin quản lý và Công nghệ chuẩn bị các nhà quản lý có khả năng lái xe các dự án chiến lược với một sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin. [+]

Hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cuộc cách mạng kỹ thuật số của thập kỷ qua, ngành công nghệ thông tin ở Ma-rốc là đang bùng nổ và những cơ hội hấp dẫn cho các chuyên gia ngành công nghiệp. Giữa công nghệ và quản lý, Thạc sĩ Điều hành trong các hệ thống thông tin quản lý và Công nghệ chuẩn bị các nhà quản lý có khả năng lái xe các dự án chiến lược với một sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin. Mục đích cũng là để cho phép người tham gia để có được kỹ năng kỹ thuật tiên tiến để truy cập vị trí chủ chốt ở trung tâm của chiến lược kỹ thuật số của các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và trong tất cả các lĩnh vực. SƠ LƯỢC VỀ THAM GIA Các Thạc sĩ Điều hành trong các hệ thống thông tin quản lý và Công nghệ là nhằm vào các chuyên gia ngành công nghệ thông tin, cụ thể: Các kỹ sư và các chuyên gia trẻ tuổi làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc thực hiện các chức năng trong các CIO của các công ty muốn nâng cao và cập nhật đào tạo của họ trong việc kết hợp các xu hướng mới trong các hệ thống quản lý và công nghệ thông tin; Kỹ thuật viên có kinh nghiệm đã được chứng minh trong... [-]

Quản Lý điều Hành Thạc Sĩ Dự án Và Thực Hiện Quá Trình

Tại trường Bán thời gian 1 năm August 2018 Maroc Casablanca

Ngày nay, sự đổi mới trong bất kỳ tổ chức đòi hỏi quá trình chuyển đổi và phương thức quản lý. Do đó, sự năng động của đội và tiến bộ công nghệ đã trở thành động lực hiệu suất hoạt động đưa các dự án và quy trình ở trung tâm của sự thay đổi tổ chức. [+]

Ngày nay, sự đổi mới trong bất kỳ tổ chức đòi hỏi quá trình chuyển đổi và phương thức quản lý. Do đó, sự năng động của đội và tiến bộ công nghệ đã trở thành động lực hiệu suất hoạt động đưa các dự án và quy trình ở trung tâm của sự thay đổi tổ chức. Chính trong bối cảnh này mà chương trình giáo dục của Thạc sĩ Điều hành Quản lý các dự án và khách quan Process Performance là để đi cùng với các chuyên gia để đáp ứng tốt hơn các vấn đề của họ về hiệu quả hoạt động và cung cấp cho họ những công cụ để quản lý tối ưu các dự án của họ. Thạc sĩ Điều hành này cho phép người tham gia sẽ hoạt động trong quản lý dự án như quá trình hiện đại hóa của các tổ chức, tối ưu hóa các công cụ sản xuất, quản lý thay đổi, đổi mới và tái cấu trúc. Dành riêng cho UIC Sáng tạo giảng dạy lấy người học làm trung tâm loa cao cấp quốc tế Quốc gia và kết hợp chuyên môn miền và chất lượng giáo dục Dự án Học Dựa Buộc các mạng lưới quốc tế của các trường đại học trên toàn thế giới Laureate chương trình mô-đun và các khóa học được cung cấp vào cuối tuần đảm bảo tính linh hoạt chuyên nghiệp hơn SƠ LƯỢC VỀ THAM GIA Các Thạc... [-]

Thạc Sĩ Marketing Và Truyền Thông

Tại trường Toàn thời gian 2 năm August 2018 Maroc Casablanca

Khóa huấn luyện này sẽ cho phép các sinh viên để trở thành nguồn đề xuất trong các lĩnh vực và đảm bảo cho anh một mức độ tự chủ thực sự trên các chức năng của người quản lý loại sản phẩm hoặc người quản lý tiếp thị. [+]

đào tạo này kéo dài hai năm (M1 và M2) hoặc 4 học kỳ trong tổng số. Nó là dành cho sinh viên có nhu cầu tiếp tục kiến ​​thức của họ trong thế giới của Marketing và Truyền thông, tìm hiểu xu hướng thị trường từ sự mong đợi của người tiêu dùng, mà còn phát triển phân tích, giao tiếp và kỹ năng giao tiếp của họ để thực hiện ra quyết định trong một tổ chức. Khóa huấn luyện này sẽ cho phép các sinh viên để trở thành nguồn đề xuất trong các lĩnh vực và đảm bảo cho anh một mức độ tự chủ thực sự trên các chức năng của người quản lý loại sản phẩm hoặc người quản lý tiếp thị. Tuyển sinh trong M1 Truy cập năm 1 Master (M1) đòi hỏi một mức độ mức độ bằng tốt nghiệp trong quản lý và kinh tế hoặc tương đương (bac 3) trong các lĩnh vực quản lý hoặc hình tương tự khác có liên quan sẽ được đánh giá bởi đội ngũ giảng dạy. ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN Việc lựa chọn sau: tập nghiên cứu kiểm tra Pháp: viết thử nghiệm kiểm tra tiếng Anh: Đối với sinh viên tốt nghiệp UIC B1 thử CEFR Cấp Đối với sinh viên tốt nghiệp từ các tổ chức khác: B2 thử CEFR Cấp phỏng vấn bằng miệng về kiến ​​thức tổng quát và tiềm năng của học sinh để thành công trong Thạc sĩ... [-]

Thạc Sĩ Phương Pháp Máy Tính áp Dụng Cho Quản Lý Kinh Doanh

Tại trường Toàn thời gian 2 năm August 2018 Maroc Casablanca

Một số đối tượng được dạy bao gồm quản lý và kỹ thuật của hệ thống thông tin, khoa học máy tính và công nghệ, Toán áp dụng cho khoa học quản lý của công ty IT và kinh doanh và. [+]

"Computer Khoa học ứng dụng để Quản trị Kinh doanh (Miage)" là thực hành kết hợp trùng lặp các kỹ năng máy tính và quản lý được thiết kế để đào tạo các chuyên gia quản trị doanh nghiệp trong các hệ thống thông tin kỹ thuật và quản lý. Các nghiên cứu Miage xoay quanh hai trục chính: Thông tin và công nghệ truyền thông (ICT) và Khoa học Quản trị Kinh doanh. Ngành "Miage" là một mức độ đào tạo 3 và Thạc sĩ, nó là một kỹ năng đào tạo xuất sắc dựa trên trong lĩnh vực quản lý CNTT. đào tạo này cho phép những người chiến thắng sẽ hoạt động và hiệu quả trong môi trường kinh doanh toàn cầu tích hợp công nghệ thông tin mới. Ngành Miage giúp phát triển một bộ óc phân tích và kiến ​​thức về các khả năng của hệ thống quản lý bằng máy tính. Một số đối tượng được dạy bao gồm quản lý và kỹ thuật của hệ thống thông tin, khoa học máy tính và công nghệ, Toán áp dụng cho khoa học quản lý của công ty IT và kinh doanh và. TUYỂN SINH Tuyển sinh cho bài khay 3 Miage (năm 1) Cử nhân khoa học Ma-rốc hoặc tương đương kinh tế hoặc tương đương Ma-rốc Cử Cử nhân Khoa học Ma-rốc Kế toán hoặc tương đương Tuyển sinh cho trình độ Thạc sĩ Miage (năm 1) Miage Giấy phép Computer Bằng chiếm... [-]

Thạc Sĩ Quản Lý Của Các Tổ Chức Và Doanh Nghiệp

Tại trường Toàn thời gian 2 năm August 2018 Maroc Casablanca

Các die Tổ chức Quản lý và Kinh Doanh là một hình kéo dài hai năm (M1 và M2) 2 học kỳ, mỗi học kỳ hoặc 4. Nó được thiết kế cho sinh viên có nhu cầu phát triển ý thức quản lý của họ và đánh thức tinh thần doanh nhân. [+]

Các die Tổ chức Quản lý và Kinh Doanh là một hình kéo dài hai năm (M1 và M2) 2 học kỳ, mỗi học kỳ hoặc 4. Nó được thiết kế cho sinh viên có nhu cầu phát triển ý thức quản lý của họ và đánh thức tinh thần doanh nhân. Đào tạo cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để chèn và thay đổi nhanh chóng trong sự nghiệp của họ, góp phần phát triển kinh tế ở cấp quốc gia và quốc tế. Tuyển sinh trong M1 Truy cập năm 1 đòi hỏi một mức độ mức độ giấy phép trong quản lý và kinh tế hoặc văn bằng tương đương (Bắc 3) trong các lĩnh vực quản lý hoặc hình tương tự khác có liên quan sẽ được đánh giá bởi các cán bộ giảng dạy. ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN Việc lựa chọn sau: tập nghiên cứu kiểm tra Pháp: viết thử nghiệm kiểm tra tiếng Anh: Đối với sinh viên tốt nghiệp UIC B1 thử CEFR Cấp Đối với sinh viên tốt nghiệp từ các tổ chức khác: B2 thử CEFR Cấp phỏng vấn bằng miệng về kiến ​​thức tổng quát và tiềm năng của học sinh để thành công trong Thạc sĩ của họ lựa chọn. CƠ HỘI chính này được phân biệt bởi tính linh hoạt của nó và đảm bảo chiến thắng của một loạt các thuê. Thật vậy, người chiến thắng của chúng tôi có thể tích hợp các công... [-]

Thạc Sĩ Quản Lý Logistics Và Mua Sắm

Tại trường Toàn thời gian 2 năm August 2018 Maroc Casablanca

đào tạo này kéo dài hai năm (M1 và M2) 2 học kỳ, mỗi học kỳ hoặc 4 trong tổng số. Nó là dành cho sinh viên có nhu cầu tích hợp các chuỗi hệ thống quản lý hậu cần ở tất cả các cấp trong phạm vi cấu trúc lớn mà hậu cần là rất quan trọng và phức tạp. [+]

đào tạo này kéo dài hai năm (M1 và M2) 2 học kỳ, mỗi học kỳ hoặc 4 trong tổng số. Nó là dành cho sinh viên có nhu cầu tích hợp các chuỗi hệ thống quản lý hậu cần ở tất cả các cấp trong phạm vi cấu trúc lớn mà hậu cần là rất quan trọng và phức tạp. Mục tiêu của ngành này là cho phép sinh viên có được một năng lực kép trong lĩnh vực hậu cần và mua hàng. Ngoài ra để hiểu được quá trình khác nhau được thực hiện trong bối cảnh quản lý chuỗi cung ứng như là điểm công nghiệp của xem, rằng thương mại từ quan điểm của dịch vụ. Thành phần hậu cần quốc tế cho các hoạt động nhập khẩu / xuất khẩu cũng sẽ được thảo luận. Tuyển sinh trong M1 Truy cập năm 1 Master (M1) đòi hỏi một mức độ mức độ bằng tốt nghiệp trong quản lý và kinh tế hoặc tương đương (bac 3) trong các lĩnh vực quản lý hoặc hình tương tự khác có liên quan sẽ được đánh giá bởi đội ngũ giảng dạy. ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN Việc lựa chọn sau: tập nghiên cứu kiểm tra Pháp: viết thử nghiệm kiểm tra tiếng Anh: Đối với sinh viên tốt nghiệp UIC B1 thử CEFR Cấp Đối với sinh viên tốt nghiệp từ các tổ chức khác: B2 thử CEFR Cấp phỏng vấn bằng miệng về kiến ​​thức tổng... [-]

Thạc Sĩ Tài Chính Quốc Tế

Tại trường Toàn thời gian 2 năm August 2018 Maroc Casablanca

Việc đào tạo cho phép sinh viên để làm sâu sắc thêm các kỹ năng của họ trong các kỹ thuật, phương pháp và công cụ tài chính doanh nghiệp để chuẩn bị cho công việc kinh doanh lĩnh vực tài chính trong các ngân hàng và doanh nghiệp lớn [+]

Việc đào tạo cho phép sinh viên để làm sâu sắc thêm các kỹ năng của họ trong các kỹ thuật, phương pháp và công cụ tài chính doanh nghiệp để chuẩn bị cho các ngành nghề lĩnh vực tài chính tại các ngân hàng và các công ty lớn Chương trình đặt đặc biệt nhấn mạnh vào các khía cạnh quốc tế về tài chính kỹ năng kinh doanh và ngôn ngữ nhằm thúc đẩy sự hội nhập của sinh viên tốt nghiệp tại các công ty quốc tế lớn. Chương trình tổng thể có hệ thống nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực kiểm soát và kiểm toán Tuyển sinh trong M1 Truy cập năm 1 đòi hỏi một mức độ mức độ giấy phép trong quản lý và kinh tế hoặc văn bằng tương đương (Bắc 3) trong các lĩnh vực quản lý hoặc hình tương tự khác có liên quan sẽ được đánh giá bởi các cán bộ giảng dạy. ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN Việc lựa chọn sau: tập nghiên cứu kiểm tra Pháp: viết thử nghiệm kiểm tra tiếng Anh: Đối với sinh viên tốt nghiệp UIC B1 thử CEFR Cấp Đối với sinh viên tốt nghiệp từ các tổ chức khác: B2 thử CEFR Cấp phỏng vấn bằng miệng về kiến ​​thức tổng quát và tiềm năng của học sinh để thành công trong Thạc sĩ của họ lựa chọn. cơ hội nghề nghiệp Công... [-]

Thạc Sĩ Điều Hành Marketing, Truyền Thông Và New Media

Tại trường Bán thời gian 1 năm August 2018 Maroc Casablanca

Masters này là bậc thầy chuyên nghiệp chỉ cung cấp một đào tạo quản lý tiếp thị và kinh doanh truyền thông kép. Việc đào tạo cho phép người tham gia sẽ hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực tiếp thị và truyền thông trong một số loại tổ chức [+]

"Thế giới đã trải qua những thay đổi đáng kể trong những thập kỷ gần đây. Những tiến bộ trong công nghệ và toàn cầu hóa đã khuyến khích các nước để trở thành hội nhập sâu hơn với thị trường quốc tế. Một hệ quả của xu hướng này là quy trình kinh doanh và hoạt động kinh doanh thích ứng với thị trường biến đổi liên quan và marketing.Une một phần của mục tiêu của Chương trình hành Thạc sĩ Marketing, Truyền thông và phương tiện truyền thông mới là để thu thập tiểu học và những suy nghĩ mới nổi trên kỷ nguyên mới của thị trường và kết nối của nó đến sự phát triển của các lĩnh vực mới của tiếp thị, truyền thông và phương tiện truyền thông mới. Cuối cùng, Thạc sĩ Điều hành nhằm giúp hiểu thị trường, quá trình thị trường, các phương tiện và các thủ tục và các cầu thủ trên thị trường chủ chốt và các kết nối của họ cho sự phát triển của sự nghiệp tiếp thị, truyền thông và phương tiện truyền thông mới các phương tiện truyền thông. "The Masters là bậc thầy chuyên nghiệp chỉ cung cấp một đào tạo quản lý tiếp thị và kinh doanh truyền thông kép. Việc đào tạo cho phép người tham gia sẽ hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực tiếp thị và truyền thông trong nhiều loại hình tổ chức: các công ty, hiệp hội,... [-]

Thạc Sĩ Điều Hành Trong Control Quản Lý

Tại trường Bán thời gian 1 năm August 2018 Maroc Casablanca

Tại một thời điểm toàn cầu hóa và toàn cầu hóa của thị trường tạo ra những hình thức mới của sự cạnh tranh và rủi ro cho các tổ chức, kiểm soát quản lý, như một chức năng chéo, trở nên cần thiết cho các công ty muốn nâng cấp quản lý của mình và đạt được khả năng cạnh tranh. [+]

Tại một thời điểm toàn cầu hóa và toàn cầu hóa của thị trường tạo ra những hình thức mới của sự cạnh tranh và rủi ro cho các tổ chức, kiểm soát quản lý, như một chức năng chéo, trở nên cần thiết cho các công ty muốn nâng cấp quản lý của mình và đạt được khả năng cạnh tranh. Điều này đã thay đổi sâu sắc về vai trò của các chức năng kiểm soát quản lý. Để đáp ứng yêu cầu mới của chức năng của nó, bộ điều khiển quản lý phải trang bị cho mình phù hợp để thiết lập một hệ thống kiểm soát tạo điều kiện quản lý thay đổi, thực hiện các chiến lược, đánh giá và cải tiến hiệu suất. Thạc sĩ này cho phép để làm sâu sắc thêm, khám phá và mất quyền sở hữu của phần lớn các biện pháp quản lý và công cụ kiểm soát trong một thời gian tương đối ngắn, thông qua một giảng dạy chuyên ngành và thực tế và đóng góp phong phú của nhóm người tham gia tích lũy nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp. Dành riêng cho UIC Sáng tạo giảng dạy lấy người học làm trung tâm loa cao cấp quốc tế Quốc gia và kết hợp chuyên môn miền và chất lượng giáo dục Buộc các mạng lưới quốc tế của các trường đại học trên toàn thế giới Laureate chương trình mô-đun và các khóa học được... [-]

Thạc Sĩ Điều Hành Trong đấu Thầu Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng

Tại trường Bán thời gian 1 năm August 2018 Maroc Casablanca

Với toàn cầu hóa và toàn cầu hóa của thị trường, việc mua hàng và Quản lý chuỗi cung ứng chức năng đóng vai trò chiến lược trong các tổ chức công nghiệp và thương mại. [+]

Với toàn cầu hóa và toàn cầu hóa của thị trường, việc mua hàng và Quản lý chuỗi cung ứng chức năng đóng vai trò chiến lược trong các tổ chức công nghiệp và thương mại. Sự đóng góp của người mua và tiếp vận đến hiệu suất tổng thể của các tổ chức ngày nay là quyết định vì cả tỷ trọng ngày càng tăng của mua hàng và chi phí vận chuyển trong chi phí của họ, sự cần thiết phải đảm bảo các nguồn tốt nhất cung cấp để chiều hướng công nghệ quốc tế, và ngày càng tăng của vật liệu và các sản phẩm mua phát triển. Các Thạc sĩ Điều hành trong mua và quản lý chuỗi cung ứng là một đào tạo toàn diện sẽ cho phép người tham gia để xác định tất cả các chi tiết cụ thể của hàm hậu cần mua. Dành riêng cho UIC Sáng tạo giảng dạy lấy người học làm trung tâm loa cao cấp quốc tế Quốc gia và kết hợp chuyên môn miền và chất lượng giáo dục Buộc các mạng lưới quốc tế của các trường đại học trên toàn thế giới Laureate chương trình mô-đun và các khóa học được cung cấp trong thứ bảy đảm bảo tính linh hoạt chuyên nghiệp hơn SƠ LƯỢC VỀ THAM GIA Các Thạc sĩ Điều hành là nhằm cụ thể: Quản lý những người muốn cập nhật kiến ​​thức của họ trong Mua và Logistics... [-]

Tất Nhiên Bac + 5 Trường Trung Học Trong Quản Lý Quốc Tế

Tại trường Toàn thời gian 5 năm August 2018 Maroc Casablanca

Grande Ecole khóa học trong quản lý quốc tế của Trường Đại học Quốc tế Casablanca là một trình độ đào tạo xuất sắc 5, tập trung vào việc quản lý và thương mại quốc tế được hỗ trợ bởi CSEC, Graduate School of Ngoại thương tại Paris. [+]

Grande Ecole khóa học trong quản lý quốc tế của Trường Đại học Quốc tế Casablanca là một trình độ đào tạo xuất sắc 5, tập trung vào việc quản lý và thương mại quốc tế được hỗ trợ bởi CSEC, Graduate School of Ngoại thương tại Paris. đào tạo này tập trung vào việc mua lại các kỹ năng quốc tế, cho phép những người chiến thắng sẽ hoạt động và hiệu quả trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa và tiếp thu các kỹ năng liên văn hóa. Nó cho phép, do đó, các sinh viên phát triển kỹ năng trong việc áp dụng kỹ thuật quản lý quốc tế, hiểu những thách thức của toàn cầu hóa và phát triển và mở rộng tình huống khác nhau phân tích của nó và các vấn đề liên quan để kinh doanh phát triển quốc tế và trong quản lý của họ. Độc đáo trong thiết kế của nó, chương trình Grande Ecole Quản lý UIC quốc tế được đặc trưng bởi tài sản mạnh mẽ cho phép người chiến thắng trong tương lai để có ngay lập tức hoạt động và mở trường quốc tế để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực mà Morocco cần cho chiến lược xuất khẩu thành công. Khóa học là một mức Grande École xuất sắc die Bạc + 5, cho phép học sinh tiếp thu kiến ​​thức cơ bản trong các lĩnh vực khác nhau của khoa học quản lý,... [-]

Tổ Chức Tổng Thể Và Nguồn Nhân Lực Quản Lý

Tại trường Toàn thời gian 2 năm August 2018 Maroc Casablanca

Filière Tổ chức và Quản lý nguồn nhân lực cung cấp đào tạo tuyệt vời kéo dài hai năm (M1 và M2) 2 học kỳ mỗi; hoặc 4 kỳ. [+]

Filière Tổ chức và Quản lý nguồn nhân lực cung cấp đào tạo tuyệt vời kéo dài hai năm (M1 và M2) 2 học kỳ mỗi; hoặc 4 kỳ. Nó được đào tạo để cho phép học sinh để đạt được kiến ​​thức chuyên sâu trong các lĩnh vực khác nhau liên quan đến việc quản lý, sự hiểu biết về tổ chức và tâm lý làm việc và đặc biệt hơn để phát triển chuyên môn trong quản lý nguồn nhân lực hoạt động. Người quản lý trong tương lai sẽ học, thông qua các bài giảng, hướng dẫn và làm việc cá nhân, để: quản lý nghề nghiệp quản lý và phát triển nhân viên; Đánh giá và phát triển nhân viên; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên hiệu quả và quản lý sự thay đổi; Phát triển một kiến ​​thức làm việc của các công cụ quản lý nguồn nhân lực. Tuyển sinh trong M1 Truy cập năm 1 Master (M1) đòi hỏi một mức độ mức độ bằng tốt nghiệp trong quản lý và kinh tế hoặc tương đương (bac 3) trong các lĩnh vực quản lý hoặc hình tương tự khác có liên quan sẽ được đánh giá bởi đội ngũ giảng dạy. ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN Việc lựa chọn sau: tập nghiên cứu kiểm tra Pháp: viết thử nghiệm kiểm tra tiếng Anh: Đối với sinh viên tốt nghiệp UIC B1 thử CEFR Cấp Đối với sinh viên tốt nghiệp từ các... [-]

Điều Hành Thạc Sĩ Khoa Học Giáo Dục

Tại trường Bán thời gian 1 năm August 2018 Maroc Casablanca

Thạc sĩ Điều hành này cung cấp đào tạo trong khoa học giáo dục, tạo điều kiện cho những người tham gia sẽ hoạt động trong hầu hết các ngành nghề giáo dục và giảng dạy. [+]

Thế giới của giáo dục đã trải qua những thay đổi đáng kể trong những thập kỷ gần đây. tiến bộ công nghệ, đa dạng hóa các nguồn cung cấp và chất lượng giảng dạy đều là những thách thức đối với các nhà lãnh đạo giáo dục của cơ sở giáo dục. Như vậy, quy trình và thực hành sư phạm phải thích ứng với sự thay đổi này trong khi có tính đến sự phát triển của tâm lý của người học. Để kết thúc này, chương trình trong mục tiêu khoa học giáo dục là để quy tụ tiểu học và những suy nghĩ mới nổi về xu hướng mới trong giáo dục và kết nối của nó đến sự phát triển của các phương pháp mới và phương pháp giảng dạy. Thạc sĩ Điều hành này cung cấp đào tạo trong khoa học giáo dục, tạo điều kiện cho những người tham gia sẽ hoạt động trong hầu hết các ngành nghề giáo dục và giảng dạy. Những người chiến thắng của giải Masters có thể phát triển ở một số công trình giáo dục: trường học, trường cao đẳng, các hiệp hội giáo dục, trung tâm đào tạo ... Dành riêng cho UIC Sáng tạo giảng dạy lấy người học làm trung tâm học tập dựa trên dự án loa cao cấp quốc tế Quốc gia và kết hợp chuyên môn miền và chất lượng giáo dục Buộc các mạng lưới quốc tế của các... [-]

Liên hệ

International University of Casablanca

Địa chỉ, đường dây 1 CAMPUS DE L'UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE CASABLANCA CASA GREEN TOWN - ROUTE PROVINCIALE 3020, CASABLANCA BP 50169 CASA GHANDI
Casablanca, Maroc
Trang web http://www.uic.ac.ma/
Điện thoại +212 5223-67688