Tecnológico de Monterrey - ITESM

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

fachada

chúng tôi

Tecnológico de Monterrey là má»t tá» chức tÆ° nhân, phi lợi nhuận, Äá»c lập và không liên quan Äến các Äảng chính trá» và tôn giáo. Nó Äược thành lập vào nÄm 1943 nhá» vào tầm nhìn của doanh nhân Mexico Eugenio Garza Sada .

Tác phẩm của ông Äược há» trợ bá»i các hiá»p há»i dân sá»± tạo thành các nhà lãnh Äạo ná»i bật từ khắp nÆ¡i trên Äất nÆ°á»c, cam kết chất lượng trong giáo dục Äại há»c và sá»± phát triá»n của Mexico.46882_rsz_medium_mapa.pngCampus và có 31 vÄn phòng và 21 vÄn phòng liên lạc quá»c tế. Nó nhằm mục Äích Äào tạo các nhà lãnh Äạo vá»i má»t tinh thần kinh doanh, ý thức của con ngÆ°á»i và má»t mức Äá» cao vá» khả nÄng cạnh tranh.

Tá» chức trong top những trÆ°á»ng Äại há»c tÆ° nhân tá»t nhất trong thế giá»i theo Äá» các QS World University Ranking; trong khi Business School EGADE Äược coi là trÆ°á»ng kinh doanh tá»t nhất tại Mexico và Mỹ Latinh.

Theo Quacquerelli Symonds University Rankings, Äó là Äại há»c tÆ° thục tá»t nhất tại Mexico và trong các ý kiến của ngÆ°á»i sá»­ dụng lao, Mexico 's sá» má»t trÆ°á»ng Äại há»c, Äứng á» các cùng cấp Äại há»c Michigan, Äại há»c Boston và Äại há»c Duke.

Sá»± khác biá»t của chúng tôidiferencia

các chÆ°Æ¡ng trình Äại há»c và Executive Education ITESM ÄÆ°a ra má»t Äá» xuất giá trá» kết hợp các sản phẩm và dá»ch vụ khác nhau Äá» Äóng góp vào sá»± phát triá»n của doanh nghiá»p, cạnh tranh quá»c tế, tập trung vào kết quả kinh doanh và má»t giám Äá»c Äiá»u hành có ý nghÄ©a nhân cao.

Các chÆ°Æ¡ng trình Äược Äặc trÆ°ng bá»i:

  • chÆ°Æ¡ng trình phát triá»n ná»i dung chất lượng giảng dạy bá»i các giáo viên có trình Äá» cao vá» kiến thức và kinh nghiá»m ..
  • PhÆ°Æ¡ng pháp giảng dạy và há»c tập tập trung vào giải quyết các vấn Äá» thá»±c sá»± tại nÆ¡i làm viá»c sá»­ dụng công cụ Äá» thá»±c hiá»n ngay lập tức.
  • Thế há» và há»i nhập của các Äá»i có hiá»u suất cao cam kết sá»± phát triá»n của dá»± án góp phần nâng cao kết quả của các tá» chức của há».
  • Chuyá»n Äá»i của các cá nhân tham gia vào các khóa há»c và các chÆ°Æ¡ng trình Äào tạo mà cho phép há» Äá» Äạt Äược cấp Äá» cao hÆ¡n vá» hiá»u suất và tạo cho há» công cụ Äá» Äạt Äược má»t lãnh Äạo vai trò trong viá»c Äáp ứng các mục tiêu của công ty bạn vá» phía trÆ°á»c.
  • Má»t há» thá»ng Multicampus cung cấp bảo hiá»m quá»c gia và quá»c tế, ngoài viá»c có liên minh vá»i các trÆ°á»ng Äại há»c và các tá» chức khác nhau.

Äá»i vá»i Äiá»u này và nhiá»u hÆ¡n nữa Tecnologico de Monterrey là sá»± lá»±a chá»n tá»t nhất trong há»c và Äào tạo cao cấp á» Mexico.

mô hình giáo dụcmodeloCác chÆ°Æ¡ng trình sau Äại há»c và Äiá»u hành của Tecnológico de Monterrey dá»±a trên mô hình giáo dục hiá»n Äại, sáng tạo và tiên phong sá»­ dụng phÆ°Æ¡ng pháp luận, phát triá»n dá»± án và / hoặc các hoạt Äá»ng kinh nghiá»m cho phép tÄng nÄng suất do ứng dụng kiến thức tức thá»i có Äược và cÆ¡ há»i tạo ra mạng.

  • Trá»ng tâm chá» vá» phía há»c sinh, ngÆ°á»i có trách nhiá»m Äá» tạo ra kiến thức của mình, kèm bất cứ lúc nào bá»i cô giáo của mình, ngÆ°á»i Äảm nhiá»m vai trò của hÆ°á»ng dẫn.
  • ChÆ°Æ¡ng trình Äược há» trợ bá»i các giáo viên có trình Äá» tiến sÄ© và giám Äá»c Äiá»u hành tiá»m nÄng vá»i má»t há» sÆ¡ công viá»c tuyá»t vá»i.
  • Æ°u tiên cao cho viá»c sá»­ dụng công nghá» nhÆ° má»t ngÆ°á»i há» trợ trong quá trình giảng dạy và há»c tập, và trong trÆ°á»ng hợp của thạc sÄ© và tiến sÄ©, nhấn mạnh viá»c chuẩn bá» thông qua các thá»a thuận và trao Äá»i vá»i các trÆ°á»ng Äại há»c ná»i tiếng trên toàn thế giá»i quá»c tế.
  • các chÆ°Æ¡ng trình trá»±c tuyến Äá» Äảm bảo truy cập vào mạng thông tin liên lạc, hợp tác và tìm hiá»u giữa các há»c sinh, giáo viên và các chuyên gia từ khắp nÆ¡i trên thế giá»i; cÅ©ng nhÆ° các hiá»p há»i cá»±u sinh viên Äá» tÄng cÆ°á»ng quá trình há»c tập của sinh viên.

Vá»i Äiá»u này, các Tecnologico de Monterrey góp phần Äào tạo các chuyên gia Äá» Äáp ứng các thách thức Äược tạo ra bá»i toàn cầu hóa và thay Äá»i liên tục của khoa há»c và công nghá», trong khi má» cÆ¡ há»i má»i cho nhà quản lý, các doanh nhân và doanh.

Địa điểm

Monterrey

Address
Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Tecnológico
64849 Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

Buenavista

Address
Calle del Puente 222, Ejidos de Huipulco, Tlalpan,
14380 Buenavista, Bang Mexico, Mexico

thành phố Mexico

Address
Av Lago de Guadalupe 3.5 Km, Margarita Maza de Juárez,
52926 thành phố Mexico, thành phố Mexico, Mexico

Zopan

Address
Avenida General Ramón Corona 2514, Nuevo México
45138 Zopan, Jalisco, Mexico

Morelia

Address
Av Montaña Monarca 1340, Ejido Jesús del Monte, 58350 Morelia, Mich., Mexico
58350 Morelia, Michoacán, Mexico

Thành phố Puebla

Address
Vía Atlixcáyotl 2301, Reserva Territorial Atlixcáyotl
72453 Thành phố Puebla, Ca-na-đa, Mexico

thành phố Mexico

Address
Av. Carlos Lazo No. 100, Col. Santa Fe
thành phố Mexico, thành phố Mexico, Mexico

Santiago de Querétaro

Address
Epigmenio González 500, San Pablo
76130 Santiago de Querétaro, Querétaro, Mexico

Toluca

Address
Eduardo Monroy Cárdenas 2000, San Antonio Buenavista, San Buena Ventura
50110 Toluca, Bang Mexico, Mexico

Thủ đô

Address
LATAM Sede Argentina - Buenos Aires
Thủ đô, Thủ đô, Argentina

la Paz

Address
LATAM Sede Bolivia - La Paz
la Paz, Sở La Paz, Bolivia

Santiago

Address
LATAM Sede Chile - Santiago
Santiago, Vùng đô thị Santiago, Chile

Cali

Address
LATAM Sede Colombia - Cali
Cali, Thung lũng Cauca, Colombia

Sảnh

Address
LATAM Sede Colombia - Cartagena
Sảnh, Vùng Murcia, Colombia

San Jose

Address
LATAM Sede Costa Rica - San José
San Jose, Tỉnh San Jose, Costa Rica

Guayaquil

Address
LATAM Sede Ecuador - Guayaquil
Guayaquil, Guayas, Ecuador

Thủ đô

Address
LATAM Sede Ecuador - Quito
Thủ đô, Pichincha, Ecuador

San Salvador

Address
LATAM Sede El Salvador - San Salvador
San Salvador, Sở San Salvador, El Salvador

Antigua Guatemala

Address
LATAM Sede Guatemala - Guatemala
Antigua Guatemala, Sở Sacatepéquez, Guatemala

Tegucigalpa

Address
LATAM Sede Honduras - Tegucigalpa
Tegucigalpa, Cục Francisco Morazán, Honduras

Houston

Address
LATAM Sede Houston
Houston, Texas, Hoa Kỳ

Quản lý

Address
LATAM Sede Nicaragua - Managua
Quản lý, Phòng quản lý, Nicaragua

thành phố Panama

Address
LATAM Sede Panamá - Panamá
thành phố Panama, Florida, Panama

Asuncion

Address
LATAM Sede Paraguay - Asunción
Asuncion, Paraguay

Lima

Address
Torre 1, Via Principal 119, San Isidro 15073, Peru
Lima, Quận Dalarna, Peru

Quận Cam

Address
LATAM Sede Puerto Rico - San Juan
Quận Cam, California, Puerto Rico

Santo Domingo

Address
LATAM Sede Rep. Dominicana - Sto. Domingo
Santo Domingo, Distrito Nacional, Cộng hoà Dominicana

Sê-ri

Address
LATAM Sede Uruguay - Montevideo
Sê-ri, Bộ môn, Uruguay

Bêlarut

Address
LATAM Sede Venezuela - Caracas
Bêlarut, Quận thủ đô, Venezuela

Irapuato

Address
Paseo Mirador del Valle #445, Villas de Irapuato
Irapuato, Quanajuato, Mexico

Leon

Address
Tecnológico de Monterrey Campus León
Leon, Quanajuato, Mexico

San Luis Potosi

Address
Av. Eugenio Garza Sada #300. Lomas del Tecnológico
San Luis Potosi, San Luis Potosi, Mexico

Chihuahua

Address
Avenida Heroico Colegio Militar 4700, Nombre de Dios, 31300 Chihuahua
Chihuahua, Chihuahua, Mexico

Công viên quốc gia

Address
Campus Ciudad Juarez Tecnológico de Monterrey
Công viên quốc gia, Chihuahua, Mexico

Coahuila

Address
Paseo del Tecnológico 751. Colonia Ampliación La Rosita. Torreón, Coahuila
Coahuila, Coahuila, Mexico

Saltillo

Address
Campus Saltillo Tecnologico de Monterrey
Saltillo, Coahuila, Mexico

Băng vệ sinh

Address
Boulevard Petrocel Km 1.3., Puerto Industrial., 89600 Altamira, Tamaulipas
Băng vệ sinh, Tamaulipas, Mexico

Ác mộng

Address
Av Eugenio Garza Sada 1500, Los Pocitos, 20328 Ags
Ác mộng, Ác mộng, Mexico

Công viên quốc gia

Address
California 2100, Col. Obregon Norte
Công viên quốc gia, Sonora, Mexico

Culiacán

Address
Blvd. Pedro Infante 3773 Pte., Recursos Hidráulicos, Congreso del Estado, 80100 Culiacán, Sinaloa, Mexico
Culiacán, Sinaloa, Mexico

Hermosillo

Address
Blvr. Enrique Mazón López No. 965, Hermosillo
Hermosillo, Sonora, Mexico

Zacatecas

Address
Av. Pedro Coronel No. 16, Colonia Dependencias Federales. CP 98000
Zacatecas, Zacatecas, Mexico

Tuxtla Gutiérrez

Address
Carretera a Tapanatepec Km. 149 + 746 Col. Juan Crispin C.P. 29020. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Mexico

Cuernavaca

Address
Autopista del Sol, Km. 104 +060, Col. Real del Puente, CP. 62790
Cuernavaca, Morelos, Mexico

Pachuca

Address
Campus Hidalgo Tecnologico de Monterrey
Pachuca, Hidalgo, Mexico

Córdoba

Address
Eugenio Garza Sada 1, Las Quintas, 94500 Córdoba, Ver
Córdoba, Veracruz, Mexico

Không có gì

Address
Calle 113 No. 7 – 80, Oficina 602, Edificio Torre AR, Bogota
Không có gì, Sê-ri, Colombia

Medellín

Address
Carrera 64-B No. 49A-30 Medellín, Colombia
Medellín, Antioquia, Colombia

Bucaramanga

Address
LATAM Sede Colombia - Bucaramanga
Bucaramanga, Santander, Colombia