Middlesex University Mauritius

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Tại sao du học tại Middlesex Mauritius

Bằng cách lựa chọn để nghiên cứu tại Đại học Middlesex tại Mauritius, bạn sẽ trở thành một phần của một lịch sử lâu dài của sự xuất sắc trong giáo dục hẹn hò trở lại năm 1878. Hôm nay, Middlesex là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong giáo dục và nghiên cứu, với 40.000 sinh viên đang theo học tại các trường trên thế giới.

Địa điểm

Vắc-ma

Middlesex University Mauritius Branch Campus

Address
Middlesex University Mauritius Avenue Droopnath Ramphul Bonne Terre, Vacoas Mauritius
Vắc-ma, Quận đồng bằng Wilhems, Mauritius
Điện thoại
+230 403 6400