Đọc Mô tả chính thức

Học tiếng Anh tại một trong 18 trường của chúng tôi trên toàn thế giới.

Tất cả các trường chỉ EC ở các nước nói tiếng Anh, vì vậy bạn có thể thực hành tiếng Anh mỗi ngày! Để xác nhận chất lượng cao của đào tạo tất cả các trường học của chúng tôi được công nhận các tổ chức kiểm định chất lượng cao hơn. Các lớp học tiếng Anh trong các trường học của chúng tôi là trong các lớp học nhỏ và tổ chức giáo viên thân thiện và giàu kinh nghiệm. Khi bạn tham dự khóa học, bạn chắc chắn sẽ cải thiện tiếng Anh của bạn trong trường EC!

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Trường này cũng cung cấp:

We all smile in the same language

EC Cambridge

EC Oxford

EC London

EC Bristol

EC Brighton

EC San Fransisco

EC Los Angeles

EC Vancouver

EC Toronto

EC New York

EC Malta Free Language Workshops (Korean Subtitles)

A Day in the Life of an EC Student