UUM Othman Yeop Abdullah Graduate School of Business

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Nuôi trồng Perspectives. Chia sẻ giải pháp. Xây dựng tương lai Universiti Utara Malaysia được chính thức thành lập vào ngày 16 Tháng Hai năm 1984, với nhiệm vụ duy nhất để cung cấp cho học tập xuất sắc trong các lĩnh vực quản lý kinh doanh, giáo dục, CNTT, và quản lý chất lượng. Đối mặt với nhiệm vụ đầy thử thách này, trường đã từ khi thành lập, đảm bảo rằng các khu vực thích hợp học tập của mình tập trung vào các ngành như quản lý, kế toán, kinh tế, công nghệ thông tin, phát triển kinh doanh, quản lý du lịch, ngân hàng, tài chính, phát triển xã hội, phát triển nguồn nhân lực và quản lý các vấn đề quốc tế. Uum Othman Yeop Abdullah Graduate School of Business (uum OYAGSB) được thành lập như là một phần của nỗ lực táo bạo của các trường đại học tiếp tục cung cấp sáng tạo và hiệu quả quản lý kinh doanh giáo dục có liên quan. Với dòng thẻ "Chuyển đổi lãnh đạo cho doanh nghiệp bền vững và Xã hội." Uum OYAGSB nhằm mục đích sản xuất kinh doanh các nhà lãnh đạo tương lai với phạm vi quốc tế rộng lớn, quyết định khả năng tuyệt vời và khả năng thực hiện những thay đổi đối với sự tiến bộ của doanh nghiệp, xã hội và môi trường. Uum OYAGSB cũng là tự hào về vị trí của nó như là trường duy nhất tại Malaysia có một hồ bơi toàn diện của các giảng viên chuyên ngành trong các lĩnh vực cụ thể của quản lý kinh doanh như: Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Kinh Doanh, Nhân Sự, Kinh doanh quốc tế, Marketing, sản xuất và hoạt động. Khuôn viên chính của trong Sintok, Kedah có các cơ sở đẳng cấp thế giới và cơ sở hạ tầng cho các nghiên cứu sau đại học. Trong năm 2015, uum OYAGSB đã thu được thành công hai (2) công nhận quốc tế mà là từ ABEST21 và AMBA. Di chuyển về phía trước, uum OYAGSB nhằm mục đích để được công nhận bởi AACSB và EQUIS trong năm 2016 và 2018 tương ứng. Đến năm 2016, uum Othman Yeop Abdullah Graduate School of Business mong muốn được công nhận là một trong những trường kinh doanh thế giới Top 100.

Địa điểm

Alor Setar

Othman Yeop Abdullah Graduate School (OYA)

Address
Othman Yeop Abdullah Graduate School of Business
Universiti Utara Malaysia
UUM Sintok

06010 Alor Setar, Kedah, Malaysia

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: