Universiti Malaysia Sarawak

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trường Đại học Malaysia Sarawak (UNIMAS), trường đại học thứ tám của Malaysia đã chính thức được thành lập vào ngày 24 tháng 12 năm 1992. Một trường đại học đó là hiện đại trong tính cách và hướng tới tương lai trong quan điểm, đó là cam kết trong việc cung cấp nước với các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học và chuyên gia kỹ thuật cũng như công dân chu đáo, có khả năng xử lý những thách thức phức tạp của tương lai chung của chúng ta - tự tin, thành thạo, và sáng tạo.

Với khoảng 30 nhân viên học tập, Đại học mở cửa cho các lô hàng đầu tiên của 118 sinh viên trên 08 tháng 8 năm 1993. Các sinh viên được đăng ký trong hai khoa tiên phong, Khoa Khoa học Xã hội và Khoa Khoa học và Công nghệ tài nguyên. Hai trung tâm hỗ trợ học tập cũng đã được thành lập: Trung tâm Học tập Ứng dụng và đa phương tiện, và Trung tâm Dịch vụ Thông tin học.

Năm sau (1994) thấy hơn bốn khoa mở cửa cho khóa học trình độ: Khoa Khoa học nhận thức và phát triển con người, Khoa học Ứng dụng và sáng tạo nghệ thuật, Khoa Kỹ thuật và Khoa Công nghệ Thông tin. Nhân viên và sinh viên tăng gấp bốn lần số. Trong khi đó, Trường cũng đã tăng trưởng trong hồ sơ cá nhân như hầu hết các khoa bắt đầu cung cấp các chương trình sau đại học. Hoạt động nghiên cứu bắt đầu bén rễ với việc thành lập Viện Đa dạng sinh học và bảo tồn môi trường, tập trung vào vô số các hệ động thực vật ở Borneo. Liên kết với các trường đại học khác nhau ở nước ngoài cũng đã được thành lập. Trong cùng một năm, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Tư vấn UNIMAS, đã giành được hợp đồng nghiên cứu EIA của dự án thủy điện Bakun, dự án bao giờ EIA lớn nhất trong cả nước.

Khoảng thời gian giữa tháng 1 năm 1995 và cuối tháng Mười Hai năm 1996 thì củng cố hơn nữa trong cơ cấu học tập và nghiên cứu của trường đại học. Hai khoa bắt đầu tham gia nhiều hơn trong đợt tiên phong của họ về sinh viên; Khoa Y và Khoa học Y tế (1995) và Khoa Kinh tế và Kinh doanh (1996). Những đưa tổng số khoa đến tám, như kế hoạch ban đầu. Trung tâm Ngôn ngữ & Truyền thông nghiên cứu đã bắt đầu cung cấp các chương trình TESL, ngoài các khóa học ngôn ngữ chung. Viện Thuốc và Sức khỏe cộng đồng, và Viện Công nghệ phần mềm sau đó đã được thêm vào danh sách các viện nghiên cứu.

Năm lịch sử năm 1997 đã chứng kiến ​​hàng loạt tiên phong của sinh viên tốt nghiệp nhận bằng cấp tại việc triệu tập khai mạc của Đại học. Năm cũng chứng kiến ​​sự thành lập Viện Nghiên cứu Đông Á.

Năm 2000 chứng kiến ​​sự thay đổi ở ghế Phó Thủ tướng; Giáo sư Dato 'Zawawi Ismail, Phó hiệu trưởng đầu tiên thành công của Giáo sư Datuk Yusuf Hadi là Phó Thủ tướng thứ hai của UNIMAS. Giáo sư Tiến sĩ Datuk Abdul Rashid Abdullah được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ ba ngày 1 tháng Hai năm 2005. Từ năm 2001 đến ngày 31 tháng ba năm 2013, Giáo sư Tiến sĩ Datuk Khairuddin Ab Hamid đã được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ tư của UNIMAS. YBhg Giáo sư Tiến sĩ Morshidi Sirat bin sau đó được bổ nhiệm làm VC thứ năm trên 01 tháng 4 2013. Nhiệm kỳ của ông, tuy nhiên, ngắn gọn như ông đã nhắc lại để chiếm vị trí Tổng Giám đốc tại Bộ Giáo dục, Malaysia. Do đó, Giáo sư YBhg Dato 'Tiến sĩ Mohamad Kadim Suaidi đã qua như Phó Thủ tướng thứ sáu của UNIMAS trên 16 Tháng tư năm 2013.

Tính đến tháng 9 2013, tổng số tuyển sinh UNIMAS là 16.085 bao gồm 14,033 sinh viên đại học, sau đại học và 1.343 sinh viên 709 dự bị đại học. Ngoài ra, có tổng cộng 2.189 nhân viên đã được sử dụng như của tháng tám năm 2013.

UNIMAS là một trường đại học tiêu chuẩn ISO-chứng nhận. Nó đã được cấp chứng nhận ISO 9001:2000 MS có uy tín xuất sắc trong quá trình quản lý cốt lõi của nó - từ lượng sinh viên mới để xác nhận sinh viên tốt nghiệp của mình. Chương trình đại học của chúng tôi được thiết kế để phù hợp với nhu cầu của xã hội và công nghiệp. Nhấn mạnh của chúng tôi trên công nghệ đã trao cho chúng tôi với Multimedia Super Corridor (MSC) Tình trạng có uy tín trên 17 Tháng mười 2003. Giải thưởng được trao cho vai trò và khả năng của chúng tôi trong việc phát triển nguồn nhân lực cho MSC và nhu cầu có liên quan, thông qua các chương trình học tập và đào tạo chiến lược của chúng tôi.

UNIMAS đã giành được giải thưởng Công nghệ Thông tin Premiere của Chính phủ Malaysia, Các "Thu hẹp cách số" thể loại của giải thưởng eAsia AFACT của. Nó cũng đã giành được giải thưởng Công nghiệp Innovators phát triển hệ thống và ứng dụng từ trụ sở Hiệp hội Chuyên gia truyền hình vệ tinh quốc tế (SSPI), cho sự thành công của nó trong việc thiết lập một Telecentre trong cộng đồng xa xôi của Bario, Sarawak, để hỗ trợ cộng đồng trong giao tiếp , giáo dục, thương mại điện tử, y tế và các dịch vụ của chính phủ.

UNIMAS đã thành công trong việc mua lại các khoản tài trợ nghiên cứu, Đến với các ấn phẩm và phát hiện khoa học hữu ích. Viện của trường đại học Y tế và Y học cộng đồng đã phát triển thành công vắc-xin sốt xuất huyết cho thông qua hợp tác với một công ty quốc tế, Bavaria Bắc Âu. Ngoài ra, Khoa Khoa học và Công nghệ tài nguyên đã phát triển thành công một quá trình để chuyển đổi tinh bột cao lương để axit lactic để sản xuất nhựa thân thiện môi trường.

Các sáng kiến ​​khám phá tri thức tại UNIMAS được tiền đề phần vào sự giàu có của tài nguyên thiên nhiên và đa dạng make-văn hóa xã hội lên của Nhà nước Sarawak. Trong khi UNIMAS là mạnh mẽ trong nghiên cứu đa dạng sinh học, điều này và hầu hết các hoạt động nghiên cứu khác tại trường đại học này được vững chắc dựa trên công nghệ hiện đại. Ví dụ, việc bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên của nhà nước, thông qua sức mạnh tổng hợp trong khoa học máy tính và IT, với chuyên môn trong sinh học phân tử và công nghệ sinh học, đã có hiệu quả phối hợp tính nhiều hợp tác nghiên cứu, cả trong nước và quốc tế. Sự đa dạng văn hóa và tính độc đáo của cộng đồng xã hội Sarawak cung cấp cơ hội cho các nghiên cứu về sức khỏe và y học, bằng cách cung cấp một cái nhìn về sự ảnh hưởng của yếu tố môi trường và thực hành văn hóa xã hội trên sự tương tác của tác nhân gây bệnh khác nhau; cũng như các vấn đề khác liên quan đến sức khỏe cộng đồng.

Cam kết UNIMAS của nghiên cứu đã được công nhận bởi các bên liên quan và các đối tác trong ngành công nghiệp bằng việc cung cấp các nguồn lực cho việc thành lập tám ghế nghiên cứu; chúng bao gồm các Zaidi Chủ tịch Tun cho thuốc Hóa học, các Openg Chủ tịch Tun cho Sago Công nghệ, Chủ tịch Shell nghiên cứu môi trường, và Chủ tịch Tập đoàn Sapura cho công nghệ thông tin.

Ngày nay, sức mạnh UNIMAS trong nghiên cứu đang được công nhận bởi các đồng nghiệp trong ít nhất ba lĩnh vực thích hợp của nghiên cứu: - Nghiên cứu công nghệ sinh học về dịch tễ học (xuất huyết, JE, FMHD, sốt rét), địa lý sinh vật (phylogenetics) và nông nghiệp (cao lương); - Công nghệ thông tin, đặc biệt về giao thông nông thôn và phân tích hình ảnh; và - Đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên và quản lý môi trường.

Quản lý các trường đại học đã được nâng cấp, dựa trên sức mạnh của họ trong nghiên cứu, tình trạng của một số nhóm nghiên cứu của họ tại UNIMAS đến Trung tâm xuất sắc đó là: - Sốt rét Trung tâm Nghiên cứu - Trung tâm Nghiên cứu nước - Tin học nông thôn - Phân tích hình ảnh và không gian công nghệ - Công nghệ ngữ nghĩa và Augmented Reality - Năng lượng tái tạo - Sago Nghiên cứu - nghiên cứu người khuyết tật

Trong năm 2012, UNIMAS nhận được công nhận quốc gia bằng chiến thắng 4 vàng, 3 bạc và 10 giải thưởng đồng tại MTE 2012. UNIMAS cũng đã thu được 11 huy chương vàng tại BIS 2012, một hội chợ quốc tế tổ chức tại London. Giáo sư Tiến sĩ Balbir Singh từ Khoa Y học và Khoa học Y tế là một trong số nhiều người nhận giải thưởng Nhà khoa học Malaysia tốt nhất được đưa ra bởi Akademi Sains Malaysia cho những đóng góp đáng chú ý và xuất sắc của mình trong các hoạt động nghiên cứu bệnh sốt rét.

Năm ngoái, UNIMAS bảo đảm 44 dự án thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới (MOSTI) tài trợ Quỹ Khoa học, với tổng với số tiền để RM7.59 triệu. Một RM2.88 triệu tiếp tục được bảo đảm của Bộ Giáo dục Đại học (Mohe) cho 81 dự án nghiên cứu.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh

Nhìn Thạc sĩ MSc » Xem các chương trình Thạc sĩ » Nhìn MBA »

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp:

MSc

Bậc Thầy Của Khoa Học (khoa Học Học) Chương Trình Của Khóa Học

Tại trường Bán thời gian 2 năm January 2019 Malaysia Sarawak

Chương trình Khoa học Thạc sĩ Kiến thức này được cung cấp bởi Khoa Khoa học nhận thức và phát triển con người và dành cho các chuyên gia quan tâm đến việc dạy và học. Chương trình Khoa học học mang tính liên ngành trong tự nhiên, kết hợp kiến ​​thức và kỹ năng tiên tiến trong các lĩnh vực nhận thức Khoa học, Công nghệ và Khoa học học học tập nghiên cứu trong chương trình giảng dạy của mình. [+]

Chương trình Khoa học Thạc sĩ Kiến thức này được cung cấp bởi Khoa Khoa học nhận thức và phát triển con người và dành cho các chuyên gia quan tâm đến việc dạy và học.

Chương trình Khoa học học mang tính liên ngành trong tự nhiên, kết hợp kiến ​​thức và kỹ năng tiên tiến trong các lĩnh vực nhận thức Khoa học, Công nghệ và Khoa học học học tập nghiên cứu trong chương trình giảng dạy của mình. Đây là chương trình sau đại học đầu tiên trong lĩnh vực này để được cung cấp tại Malaysia. Chương trình này kết hợp môn học và một bài nghiên cứu. Có ít nhất 40 tín chỉ học tập và tích lũy một thức điểm trung bình (CGPA) tối thiểu là 3.0 là cần thiết cho các giải thưởng của các văn bằng Thạc sĩ. ... [-]


Bậc Thầy Của Khoa Học Trong Phát Triển Nguồn Nhân Lực Chương Trình (HRD) Của Các Môn Học

Tại trường Toàn thời gian 2 năm January 2019 Malaysia Sarawak

Thạc sĩ này Chương trình triển nguồn nhân lực được cung cấp bởi Khoa Khoa học nhận thức và phát triển con người và đặc biệt là nhắm mục tiêu vào các chuyên gia làm việc. Các khóa học được thiết kế để nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng giữa các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển và quản lý nguồn nhân lực. [+]

Thạc sĩ này Chương trình triển nguồn nhân lực được cung cấp bởi Khoa Khoa học nhận thức và phát triển con người và đặc biệt là nhắm mục tiêu vào các chuyên gia làm việc. Các khóa học được thiết kế để nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng giữa các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển và quản lý nguồn nhân lực. Chương trình này kết hợp môn học và một bài nghiên cứu. Có ít nhất 42 tín chỉ học tập và tích lũy thức điểm trung bình (CGPA) tối thiểu là 3.0 là cần thiết cho các giải thưởng của các văn bằng Thạc sĩ. Một tính năng độc đáo của chương trình này chính là sự nhận thức, hành vi con người và kiến ​​thức công nghệ thông tin với các khóa học cốt lõi của sự phát triển và quản lý nguồn nhân lực. Sinh viên phải hoàn thành một bài nghiên cứu như một yêu cầu một phần để hoàn thành chương trình. Hơn nữa, sinh viên sẽ được tiếp xúc với các lĩnh vực đào tạo, tham quan công nghiệp và chia sẻ phiên từ cựu sinh viên của trường đại học và các học viên rằng mở rộng kinh nghiệm học tập của mình. ... [-]


Master

Bậc Thầy Của Công Nghệ Thông Tin Tiên Tiến Chương Trình (MAIT) Của Các Môn Học

Tại trường Toàn thời gian 18 tháng September 2018 Malaysia Sarawak

Khoa Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (FCSIT) nhiệm vụ là để được tổ chức đầu tiên lựa chọn, công nhận cho sự năng động của mình, sáng tạo và các chương trình giáo dục đại học hạng nhất, mục tiêu có tầm nhìn xa cùng với nghiên cứu tuyệt vời và dịch vụ chuyên nghiệp trong chuyên môn có liên quan. FCSIT cung cấp một loạt các khóa học trong lĩnh vực khoa học máy tính và công nghệ thông tin, và cung cấp cơ hội phù hợp trong nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu của đất nước và sinh viên tốt nghiệp hiện đại của nó. [+]

Khoa Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (FCSIT) nhiệm vụ là để được tổ chức đầu tiên lựa chọn, công nhận cho sự năng động của mình, sáng tạo và các chương trình giáo dục đại học hạng nhất, mục tiêu có tầm nhìn xa cùng với nghiên cứu tuyệt vời và dịch vụ chuyên nghiệp trong chuyên môn có liên quan. FCSIT cung cấp một loạt các khóa học trong lĩnh vực khoa học máy tính và công nghệ thông tin, và cung cấp cơ hội phù hợp trong nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu của đất nước và sinh viên tốt nghiệp hiện đại của nó.

THÔNG TIN CƠ SỞ HẠ TẦNG ... [-]

Bậc Thầy Của Kỹ Thuật Chương Trình (dân Sự) Của Các Môn Học

Tại trường Toàn thời gian 1 - 4 năm September 2018 Malaysia Sarawak

Khoa Kỹ thuật, UNIMAS cam kết có những thách thức của việc cập nhật và nâng cao kiến ​​thức kỹ thuật thông qua một Thạc sĩ Kỹ thuật (Dân sự) Chương trình theo học. [+]

Sự phức tạp của công trình dân dụng hiện đại trong lĩnh vực chuyên môn khác nhau (ví dụ như tài nguyên nước, kết cấu, nền móng xây dựng và các vấn đề đất đai, giao thông vận tải và giao thông vấn đề, quản lý dự án xây dựng được môi trường thân thiện) đòi hỏi một kiến ​​thức kỹ thuật up-to-date. Tiến bí quyết kỹ thuật, đã trở thành một trình độ chuyên môn bắt buộc và cần thiết để tất cả tương lai và kỹ sư thực hành.

Khoa Kỹ thuật, UNIMAS cam kết có những thách thức của việc cập nhật và nâng cao kiến ​​thức kỹ thuật thông qua một Thạc sĩ Kỹ thuật (Dân sự) Chương trình theo học. ... [-]


Chủ Quản Lý Môi Trường / Bậc Thầy Của Khoa Học Môi Trường Sử Dụng đất Bền Vững Và Quản Lý Tài Nguyên Thiên Nhiên Chương Trình (sluse-m) Của Các Môn Học

Tại trường Toàn thời gian 18 tháng January 2019 Malaysia Sarawak

Các SLUSE-Malaysia (SLUSE-M) Chương trình được thiết kế cho các chuyên gia làm việc và sinh viên tốt nghiệp mới cho việc thúc đẩy sử dụng đất bền vững và quản lý tài nguyên thiên nhiên ở Malaysia và các nước đang phát triển khác trong khu vực này. Chương trình này được mô phỏng theo và thực hiện song song với một chương trình tương tự được khởi xướng bởi một tập đoàn Đan Mạch các trường đại học. [+]

Thạc sĩ Quản lý môi trường / Thạc sĩ Khoa học môi trường sử dụng đất bền vững và quản lý tài nguyên thiên nhiên (SLUSE-M) Chương trình theo học

Các SLUSE-Malaysia (SLUSE-M) Chương trình được thiết kế cho các chuyên gia làm việc và sinh viên tốt nghiệp mới cho việc thúc đẩy sử dụng đất bền vững và quản lý tài nguyên thiên nhiên ở Malaysia và các nước đang phát triển khác trong khu vực này. Chương trình này được mô phỏng theo và thực hiện song song với một chương trình tương tự được khởi xướng bởi một tập đoàn Đan Mạch các trường đại học. ... [-]


Video

UNIMAS Promo