Nilai University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Quyền sở hữu

Tầm nhìn của chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi

  Các cột mốc

  Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh

  Xem các chương trình Thạc sĩ »

  Các chương trình
  Video

  Nilai University Corporate Video (Official)

  Liên hệ

  Nilai University

  Địa chỉ, đường dây 1 No 1, Persiaran Universiti, Putra Nilai Negeri Sembilan
  71800 Nilai, Malaysia
  Trang web http://www.nilai.edu.my/
  Điện thoại +60 6-850 2338