Institute For Asia Strategy And Knowledge (I-ASK)

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Viện Chiến lược và kiến thức cho châu Á ("I-ASK") là một tổ chức giáo dục cung cấp các hội thảo đào tạo chuyên nghiệp trên toàn châu Á phù hợp với nhu cầu của các nhà quản lý và các nhà phân tích cao cấp của các công ty đa quốc gia hoạt động kinh doanh ở các nước châu Á. Tập trung của chúng tôi là cung cấp quản lý với đào tạo chiến lược của công ty và một tay vào kiến ​​thức của châu Á. &nbsp Hội thảo của chúng tôi cho phép người tham gia để trang bị cho mình các kỹ năng mới nhất, công cụ và kỹ thuật để thu thập và phân tích thông tin là rất quan trọng để cạnh tranh được ở thị trường châu Á nhanh và luôn thay đổi. Giảng viên chuyên nghiệp của chúng tôi giáo dục người tham gia về các chủ đề quan trọng như thông tin tình báo cạnh tranh, theo dõi đối thủ cạnh tranh và điểm chuẩn, phân khúc thị trường và định vị, nhập cảnh, thị trường và chiến lược tăng trưởng và do đó cho phép cán bộ chủ chốt của công ty để đưa ra quyết định tốt hơn và bảo đảm sự thành công trong tương lai của các công ty của họ.&nbsp&nbsp Tầm nhìn & mục tiêu &nbsp Viện Chiến lược và kiến thức cho châu Á ("I-ASK") là một tổ chức giáo dục phấn đấu để được nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu của hội thảo đào tạo giám đốc điều hành cho các công ty ở châu Á. &nbsp I-ASK là một đẳng cấp thế giới, lần đầu tiên của của loại tổ chức, lưu trữ các cuộc hội thảo đào tạo hàng đầu trên toàn châu Á để cho phép các nhà quản lý của các công ty đa quốc gia và địa phương có trách nhiệm chiến lược cho các công ty, các doanh nghiệp hoặc các dòng sản phẩm với các công cụ tiên tiến và phù hợp để tạo ra giá trị bền vững cho các công ty của họ ở châu Á.&nbsp I-ASK tập hợp các giáo sư có uy tín và chuyên gia ngành công nghiệp với một nhóm đa dạng của các nhà quản lý và giám đốc điều hành chia sẻ kinh nghiệm có giá trị của họ và đạt được những hiểu biết về nghiên cứu học thuật mới nhất trong lĩnh vực thị trường và tình báo cạnh tranh.

Địa điểm

Kuala Lumpur

Address
Institute For Asia Strategy And Knowledge (I-ASK)
Level 8, Suite 832, Pavillion KL
169 Jalan Bukit Bintang

55100 Kuala Lumpur, Lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur, Malaysia

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: