CDC Management Institute

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Đại học Strathclyde Business School tại Malaysia Tình trạng công nhận ba Strathclyde Business School và bảng xếp hạng quốc tế đặt nó trong các cấp trên của các trường kinh doanh toàn cầu. Và tuyên bố gần đây của chúng tôi bao gồm: Ba công nhận bởi AMBA / EQUIS và AACSB Ra mắt bảng xếp hạng toàn cầu kinh tế của MBA điều hành (Tháng 7 năm 2013). MBA Strathclyde Business School được xếp hạng trong kinh doanh của Vương quốc Anh trường top 5 và ở châu Âu 10. Tổng Strathclyde đã được đặt thứ 28 trong tổng số 62 trường kinh doanh quốc tế. 11 ở Anh, 25 ở châu Âu và thứ 87 trên thế giới (FT toàn cầu MBA xếp hạng tháng 1 2013) 8 ở Anh, 16 ở châu Âu và thứ 54 trên thế giới (kinh tế nào Quản trị Kinh doanh tháng 10 2012) Top 10 ở Anh, top 35 ở châu Âu (trường châu Âu kinh doanh xếp hạng, Financial Times, tháng 11 năm 2010 và năm 2011 và 2012) Times thạc tài chính trong chương trình MBM quản lý xếp hạng-Strathclyde đã được xếp hạng thứ 33. Ra chỉ có 12 trường Vương quốc Anh xếp hạng, chúng tôi đã đặt 4, và cũng đã được đặt thứ 3 trong sự nghiệp tiến triển. (FT MIM Xếp hạng tháng 9 năm 2013) Số 6 trên thế giới về Chiến lược doanh nghiệp (FT toàn cầu Quản trị Kinh doanh Khảo sát năm 2013) Strathclyde Quản trị Kinh doanh tại Malaysia Các Strathclyde MBA tại Malaysia, bởi CDC Quản lý Phát triển (M) Sdn Bhd quản lý có một phong cách linh hoạt của giao kết hợp bán thời gian và các yếu tố học tập mở trong một định dạng tín dụng 180. Học sinh có thể ở lại trong công việc của họ và đưa toàn bộ khóa học của họ chỉ trong hai năm. Điều này làm cho chương trình của chúng tôi là một thay thế khả thi cho cả bạn, các cá nhân, và cho công ty của bạn.

Địa điểm

Shah alam

Address
CDC Management Development, 501 Level 5 Block F Phileo Damansara 1, No. 9 Jalan 16/11 Petaling Jaya
46350 Shah alam, Selangor, Malaysia

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: