Central Asian Studies Institute (AUCA)

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Các Viện Nghiên cứu Trung Á là một đơn vị nghiên cứu và học tập của trường Đại học Mỹ ở Trung Á, được thành lập với nhiệm vụ đẩy mạnh nghiên cứu của Trung Á tại địa phương và quốc tế. Viện theo đuổi mục tiêu này bằng cách khuyến khích và hỗ trợ các dự án nghiên cứu cá nhân và nhóm, tổ chức các hội thảo, hội nghị, xuất bản một tạp chí nghiên cứu và phát triển bởi các chương trình học tập trung vào Trung Á.

Trong nhiều thế kỷ Trung Á đã có một ngã ba đường cho phong trào của các dân tộc, hàng hóa, và ý tưởng giữa châu Âu, Tây Á, Nam Á và Đông Á. Với sự kết thúc của chế độ Sô Viết, khu vực này đã lấy lại được sự đa dạng chính trị, kinh tế và văn hóa của nó và đứng lại là một cầu thủ quan trọng trong một cộng đồng toàn cầu đan chặt. Bằng cách đưa các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế, thúc đẩy một sự kết hợp giữa sinh viên, giảng viên và các học giả đến thăm và đặc quyền cho các dự án nghiên cứu đa ngành và so sánh, nghiên cứu châu Á Viện Trung ương nhằm tạo ra tri thức sáng tạo và chịu trách nhiệm về các quá trình đang diễn ra trong năm nước cộng hòa Trung Á ( Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan).

Được thành lập vào năm 2011, Châu Á học viện Trung ương là một phi lợi nhuận đơn vị nghiên cứu khoa học chịu trách nhiệm trước Giám đốc Đại học Mỹ ở Trung Á. Các giám đốc của Viện hợp tác chặt chẽ với các thành viên của hội đồng tư vấn quốc tế để phát triển quan hệ đối tác học tập trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến Trung Á và với các thành viên của ban chỉ đạo để khuyến khích và tạo điều kiện nghiên cứu khoa học trong trường Đại học Mỹ Trung Á.

Nhấn vào đây để xem trang Facebook CASI của tin tức và thông tin cập nhật!

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh

Nhìn Thạc sĩ MA »

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp:

MA

Bậc thầy của nghệ thuật trong nghiên cứu châu Á trung tâm

Tại trường Toàn thời gian 4 học kỳ September 2018 Kyrgyzstan Bishkek

Chương trình được thiết kế để cung cấp cho sinh viên với một sự hiểu biết quan trọng của, quá trình quá khứ và hiện xã hội chính trị, kinh tế và văn hóa ở Trung Á và tổng quan về các môn học khác nhau đã hình sản xuất tri thức về khu vực. Sinh viên tốt nghiệp của chương trình sẽ được chuẩn bị để ghi danh vào chương trình tiến sĩ khoa học xã hội, tập trung vào khu vực Trung Á hoặc di chuyển liên tục vào sự nghiệp trong chính phủ, ngoại giao, tổ chức quốc tế, phát triển, báo chí, hoặc vào bất kỳ lĩnh vực khác mà khu vực đòi hỏi chuyên môn vững chắc và kiến ​​thức của một ngôn ngữ địa phương. [+]

Nghiên cứu Trung Á ở Trung Á với CASIViện Nghiên cứu Châu Á Trung (CASI) tại trường Đại học Mỹ hiện đang nhận đơn cho các Thạc sĩ Văn học trong Trung Á (Macas) ở thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan. Thạc sĩ Văn học trong Trung Á Chương trình được thiết kế để cung cấp cho sinh viên với một sự hiểu biết quan trọng của, quá trình quá khứ và hiện xã hội chính trị, kinh tế và văn hóa ở Trung Á và tổng quan về các môn học khác nhau đã hình sản xuất tri thức về khu vực. Sinh viên tốt nghiệp của chương trình sẽ được chuẩn bị để ghi danh vào chương trình tiến sĩ khoa học xã hội, tập trung vào khu vực Trung Á hoặc di chuyển liên tục vào sự nghiệp trong chính phủ, ngoại giao, tổ chức quốc tế, phát triển, báo chí, hoặc vào bất kỳ lĩnh vực khác mà khu vực đòi hỏi chuyên môn vững chắc và kiến ​​thức của một ngôn ngữ địa phương. Chương trình Thạc sĩ Văn học trong Trung Á cung cấp cho sinh viên một cơ hội duy nhất để có được một mức độ đáp ứng tiêu chuẩn của phương Tây về giáo dục mà không bao giờ rời khỏi Trung Á. Các khóa học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và được giám sát bởi các giảng viên phương Tây. Những người hoàn thành chương trình sẽ có một... [-]