Các Trường học & Các trường Đại học ở Kyrgyzstan

Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Kyrgyzstan 2018/2019

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Kyrgyzstan. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kyrgyzstan. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Kyrgyzstan và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Kyrgyzstan và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Kyrgyzstan: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

1 Kết quả trong Kyrgyzstan

Central Asian Studies Institute (AUCA)

MA Kyrgyzstan Bishkek September 2018

Các Viện Nghiên cứu Trung Á là một đơn vị nghiên cứu và học tập của trường Đại học Mỹ ở Trung Á, được thành lập với nhiệm vụ đẩy mạnh nghiên cứu của Trung Á tại địa phương và quốc tế. Viện theo đuổi mục tiêu này bằng cách khuyến khích và hỗ trợ các dự án nghiên cứu cá nhân và nhóm, tổ chức các hội thảo, hội nghị, xuất bản một tạp chí nghiên cứu và phát triển bởi các chương trình học tập trung vào Trung Á. Trong nhiều thế kỷ Trung Á đã có một ngã ba đường cho phong trào c… [+] ủa các dân tộc, hàng hóa, và ý tưởng giữa châu Âu, Tây Á, Nam Á và Đông Á. Với sự kết thúc của chế độ Sô Viết, khu vực này đã lấy lại được sự đa dạng chính trị, kinh tế và văn hóa của nó và đứng lại là một cầu thủ quan trọng trong một cộng đồng toàn cầu đan chặt. Bằng cách đưa các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế, thúc đẩy một sự kết hợp giữa sinh viên, giảng viên và các học giả đến thăm và đặc quyền cho các dự án nghiên cứu đa ngành và so sánh, nghiên cứu châu Á Viện Trung ương nhằm tạo ra tri thức sáng tạo và chịu trách nhiệm về các quá trình đang diễn ra trong năm nước cộng hòa Trung Á ( Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan). Được thành lập vào năm 2011, Châu Á học viện Trung ương là một phi lợi nhuận đơn vị nghiên cứu khoa học chịu trách nhiệm trước Giám đốc Đại học Mỹ ở Trung Á. Các giám đốc của Viện hợp tác chặt chẽ với các thành viên của hội đồng tư vấn quốc tế để phát triển quan hệ đối tác học tập trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến Trung Á và với các thành viên của ban chỉ đạo để khuyến khích và tạo điều kiện nghiên cứu khoa học trong trường Đại học Mỹ Trung Á. Nhấn vào đây để xem trang Facebook CASI của tin tức và thông tin cập nhật! [-]