Read the Official Description

TẦM NHÌN, SỨ MẠNG VÀ TRIẾT LÝ CỦA ĐẠI HỌC Tầm nhìn Tầm nhìn của các trường đại học là được "một trường đại học đẳng cấp thế giới để thúc đẩy các giá trị kinh thánh qua học tập xuất sắc và lãnh đạo chuyển đổi."

Nhiệm vụ Nhiệm vụ của các trường đại học là "để giáo dục và đào tạo các nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa giống Chúa Kitô để chuyển đổi toàn diện mũi nhọn ở châu Phi và trên thế giới." Nhiệm vụ này được trình bày trong các báo cáo sau đây:

a. Tuyên bố mục đích Mục đích của các trường đại học là để giáo dục và đào tạo những người đàn ông và phụ nữ để trang bị cho họ để cung cấp cho lãnh đạo các Giáo Hội và xã hội dựa trên các ưu tiên kinh thánh, và mũi nhọn chuyển hóa tinh thần, xã hội và văn hóa ở châu Phi và trên thế giới.

b. Tuyên bố doanh nghiệp Lãnh đạo Trường Đại học Quốc tế là một tổ chức phi lợi nhuận, cam kết cung cấp giáo dục chất lượng mà là tự bền vững.

c. Tuyên bố giá trị

Sự phụ thuộc vào Thiên Chúa: Tìm kiếm sự hướng dẫn của Thiên Chúa và tin cậy Ngài trong mọi việc. Passion cho Ủy ban Great: quyến rũ để làm đệ tử vâng lời của Chúa Kitô trong mọi nỗ lực giáo dục và đào tạo. Đạo đức liêm chính: Một lối sống thánh kinh và thực hành của trung thực, công lý và công bình. Quản lý Kinh Thánh: Chịu trách nhiệm, sử dụng công bằng và minh bạch các nguồn lực, quà tặng và tài năng. Passion for Excellence: Pursuit của các tiêu chuẩn cao nhất về hiệu suất trong giảng dạy và học tập, nghiên cứu, Bộ thực hành, quản lý và cung cấp dịch vụ. Theo ngữ cảnh phù hợp: Cam kết và theo đuổi của Kinh Thánh liên quan phù hợp với Giáo Hội và xã hội. Triết học

The International Leadership Đại học - Kenya là một trường đại học Christian Tin Mừng, mà triết học sẽ bao gồm các báo cáo của Faith như được nêu trong phần 5 của Điều lệ. Giá trị tinh thần Kitô giáo, nền tảng của tất cả các đối tượng, chức năng, và các chương trình của các trường Đại học. Việc xác định các chương trình giảng dạy; sự lựa chọn của sinh viên, giảng viên và nhà quản lý; các yêu cầu tốt nghiệp; sự mong đợi nhân vật của nhân viên, sinh viên, các quản trị viên, giảng viên; và các phương tiện được sử dụng để tài trợ và phát triển tất cả đều dựa trên các giá trị trong kinh thánh.

Programs taught in:
Anh

Trường này cũng cung cấp:

MA

International Leadership University - ILU

Mức độ MABTS là một chương trình hai năm hợp cố tình thiết kế để cung cấp các nghiên cứu cốt lõi trong kinh thánh, thần học, hình thành tinh thần và năng lực cho lãnh đạo ... [+]

Thạc sĩ nghệ thuật trong Kinh Thánh và Nghiên cứu Kinh thánh (MABTS)

Mức độ MABTS là một chương trình hai năm hợp cố tình thiết kế để cung cấp các nghiên cứu cốt lõi trong kinh thánh, thần học, hình thành tinh thần và năng lực lãnh đạo Bộ cho các nhà thờ, para-nhà thờ, và đặt các bộ, cũng như các chuyên gia trên thị trường. Ngoài ra, chương trình chuẩn bị cho sinh viên nghiên cứu và phân tích, đưa ra một nền tảng vững chắc cho Masters tiên tiến và nghiên cứu tiến sĩ. Cùng với sự chặt chẽ học tập, các MABTS chú trọng đặc biệt vào việc phát triển một tầm nhìn và niềm đam mê cho các Ủy ban Great và phong trào xây dựng thông qua sự phát triển của các kỹ năng của việc truyền giảng, làm môn đệ và trang bị khác như các nhà lãnh đạo.... [-]

Kenya Nairobi
January 2020
Toàn thời gian
2 năm
Tại trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh
International Leadership University - ILU

Các Thạc sĩ Văn học trong lãnh đạo là một chương trình hai năm đó trang bị cho người học với lý thuyết, tư duy phê phán và kỹ năng ra quyết định. ... [+]

Thạc sĩ Văn học trong lãnh đạo (Malles Venosta)

Các Thạc sĩ Văn học trong lãnh đạo là một chương trình hai năm đó trang bị cho người học với lý thuyết, tư duy phê phán và kỹ năng ra quyết định, và khả năng lãnh đạo và phát triển các đội và các tổ chức, cho dù doanh nghiệp, chính phủ, nhà thờ, các tổ chức NGO có chiến lược, hoặc các tổ chức dựa vào cộng đồng. Nội dung khóa học tích hợp lý thuyết với sự phát triển của nguyên tắc lãnh đạo, kỹ năng và nhân vật, để chuẩn bị các nhà lãnh đạo để phục vụ như đại lý chuyển đổi trong sự liên kết với các giá trị và ưu tiên của Kinh Thánh, trong một loạt các ngữ cảnh.... [-]

Kenya Nairobi
January 2020
Toàn thời gian
2 năm
Tại trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh
International Leadership University - ILU

Các chương trình MA là một chương trình hai năm, được thiết kế để đào tạo và trang bị cho sinh viên ở một mức độ tiên tiến trong Tư vấn và Tâm lý học để được nhân viên tư ... [+]

Thạc sĩ nghệ thuật trong Tư vấn (Counseling MA)

Các chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật là một chương trình hai năm, được thiết kế để đào tạo và trang bị cho sinh viên ở một mức độ tiên tiến trong Tư vấn và Tâm lý học để được nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, thành thạo có thể phục vụ cộng đồng của họ. Với một nền tảng mạnh mẽ của kỹ năng lý thuyết và thực tiễn, học sinh được đào tạo để khái niệm hóa và đánh giá các vấn đề của khách hàng, xây dựng kế hoạch điều trị, và sử dụng các kỹ năng can thiệp thích hợp, tất cả từ một quan điểm nhất quán theo kinh thánh trong ánh sáng của lý thuyết tâm lý, cũng như tiến hành nghiên cứu.... [-]

Kenya Nairobi
January 2020
Toàn thời gian
2 năm
Tại trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh

MSc

International Leadership University - ILU

Chương trình chú trọng vào các nguyên tắc của quản trị tốt cũng như các quy trình của lãnh đạo chuyển đổi, sản xuất nhà lãnh đạo thúc đẩy lợi ích chung. ... [+]

Thạc sĩ Khoa học trong quản trị (MSG)

Các Thạc sĩ Khoa học trong Quản trị là một chương trình hai năm được thiết kế cho những người phục vụ trong hoặc chuẩn bị để phục vụ trong vai trò quản lý nhà nước, đặc biệt là ở các khu vực công, mặc dù cũng áp dụng đối với các tổ chức NGO và các tổ chức tư nhân. Nó được thiết kế để chuẩn bị và trang bị cho người học để phân tích các vấn đề xã hội nghiêm trọng và tích cực tham gia vào việc xây dựng và thực hiện các chính sách công cộng và doanh nghiệp. Chương trình chú trọng vào các nguyên tắc của quản trị tốt cũng như các quy trình của lãnh đạo chuyển đổi, sản xuất nhà lãnh đạo thúc đẩy lợi ích chung. Đức tin Kitô giáo và các giá trị trong kinh thánh được tích hợp cố ý trong mỗi khóa học.... [-]

Kenya Nairobi
January 2020
Toàn thời gian
2 năm
Tại trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh

Master

International Leadership University - ILU

Các Thạc sĩ Divinity là một chương trình ba năm được thiết kế đặc biệt cho những người trong hoặc chuẩn bị cho một cuộc sống thời gian của Bộ Christian. ... [+]

Master of Divinity (MDiv)

Các Thạc sĩ Divinity là một chương trình ba năm được thiết kế đặc biệt cho những người trong hoặc chuẩn bị cho một cuộc sống thời gian của Bộ Christian. Cùng với các kỹ năng Bộ, chương trình cung cấp các nền tảng cần thiết trong ngôn ngữ Kinh Thánh, Kinh Thánh và thần học cho các thạc sĩ hoặc tiến sĩ tiên tiến trong Kinh Thánh, thần học hay nghiên cứu bộ cụ thể. Để phù hợp với nhiệm vụ của Giáo Hội để đem Tin Mừng cứu độ của biến đổi cho toàn bộ thế giới, chương trình chú trọng vào môn đệ và nhân đức, lãnh đạo có thẩm quyền như là phương tiện hiệu quả nhất để thực hiện nhiệm vụ này.... [-]

Kenya Nairobi
January 2020
Toàn thời gian
3 năm
Tại trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh