Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Shymkent, Kazakhstan 2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Shymkent. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Shymkent đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Shymkent. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Shymkent đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Алматы Менеджмент Университет – предпринимательский, социально - ответственный университет мирового уровня. ... Đọc thêm

Алматы Менеджмент Университет – предпринимательский, социально - ответственный университет мирового уровня. Đọc ít hơn
Almaty , Nur-Sultan , Aktobe , Kyzylorda , Atyrau , Shymkent + 5 Hơn Ít hơn