Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Karmiel, Israel 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Karmiel. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Karmiel đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Karmiel. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Karmiel đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Since its inception, ORT Braude Academic College of Engineering has embraced a singular goal: making higher education accessible to all Israelis, regardless of their economic background.

Since its inception, ORT Braude Academic College of Engineering has embraced a singular goal: making higher education accessible to all Israelis, regardless of their economic background. Đọc ít hơn