Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở בית ברל, כפר סבא, Israel 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở בית ברל, כפר סבא. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở בית ברל, כפר סבא đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở בית ברל, כפר סבא. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở בית ברל, כפר סבא đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Beit Berl College is a multidisciplinary college focused on training educators while spearheading new developments in education, society and the arts. We see education as a vehicle for social mobility ... Đọc thêm

Beit Berl College is a multidisciplinary college focused on training educators while spearheading new developments in education, society and the arts. We see education as a vehicle for social mobility, equality and justice for all sectors of Israeli society. Đọc ít hơn
בית ברל, כפר סבא