International Hellenic University (IHU)

Địa điểm

Thessaloniki

Address
International Hellenic University
14th km

57001 Thessaloniki, Thessaloniki, Hy Lạp

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.