The Hong Kong Polytechnic University - Department of Logistics and Maritime Studies

Địa điểm

Hùng Hom

Address
Room M628, 6/F, Li Ka Shing Tower
Hùng Hom, Cửu Long, Hồng Kông
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.