The Hong Kong Polytechnic University School of Design

Địa điểm

Cửu Long

Address
General Office of School of Design
V810, 8/F, Jockey Club Innovation Tower (Block V),
The Hong Kong Polytechnic University

Cửu Long, Hồng Kông

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.