HKU Business School

Địa điểm

Vịnh điện báo

Address
4/F., K. K. Leung Building, The University of Hong Kong
Vịnh điện báo, Đảo Hồng Kông, Hồng Kông
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.