Faculty of Business, Hong Kong Polytechnic University

Địa điểm

Hùng Hom

Faculty of Business

Address
Faculty of Business,
The Hong Kong Polytechnic University,
Hung Hom

Hùng Hom, Cửu Long, Hồng Kông
Điện thoại
(852) 2766 5084 / 2766 5091
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.