College of Engineering City University of Hong Kong

Địa điểm

Hồng Kông

Address
B6518, 6/F Blue Zone,
Yeung Kin Man Academic Building,
City University of Hong Kong,
Tat Chee Avenue

Hồng Kông, Hồng Kông

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.