Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Dalseo-gu, Hàn Quốc 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Dalseo-gu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Dalseo-gu đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Dalseo-gu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Dalseo-gu đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Keimyung University was founded in 1954 by Reverend Edward Adams, an American missionary of the Northern Presbyterian Church of the United States, and by Reverends Choi Jaehwa and Kang Ingu, two local ... Đọc thêm

Keimyung University was founded in 1954 by Reverend Edward Adams, an American missionary of the Northern Presbyterian Church of the United States, and by Reverends Choi Jaehwa and Kang Ingu, two local Presbyterian Church leaders. Đọc ít hơn