Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Hàn Quốc 2019/2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Hàn Quốc. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Hàn Quốc. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Hàn Quốc và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Hàn Quốc và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Hàn Quốc: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

15 Kết quả trong Hàn Quốc

Địa điểm
Hàn Quốc
Consistently ranked as one of Russia’s top three universities, the Higher School of Economics (HSE University) sets itself apart by its internationall...
Inspired by George Mason, one of the United States’ Founding Fathers, appeal for individuals and freedom, George Mason University recognizes that free...
Ranked as No.1 in terms of internationalization in Korea, Hankuk University of Foreign Studies is the ultimate destination for future global leaders. ...
The MBA program at SKK GSB was founded to become the best No.1 in Asia and a very attractive alternative to top-notch MBA programs in the U.S. We are ...
At English Training Lounge we understand that the modern world does not stop simply because we need it to! This is why ETL offers an English language ...
AUIA International Summer School is a professional platform collaborating with universities, providing quality summer credit program in English. Estab...
Founded in 1948, GNU, a national flagship university representing South Gyeongsang Province, has been making utmost efforts to foster creative, civil ...
About us: Teaching Experience: +33Y; Total Scholarships: $43M; Scholastic Art Awards: 1,127; National Teaching Awards:29
SUNY Korea opened its doors in March 2012 as the first American university established on Korean soil. It is also the first university to join the Inc...
UOU has demonstrated its accomplishments and excellence with continued change and innovation! To be a creative model of university education based ...
Pohang Đại học Khoa học và Công nghệ Được thành lập năm 1986 là trường đại học định hướng nghiên cứu đầu tiên tại Hàn Quốc, POSTECH là một trường đại...
The name “Sogang” is very special. Sogang University has fostered its own refutation and value that no other universities in Korea can match. The univ...
Đại học Hanyang &nbsp Đại học Hanyang là một trong những lớn nhất và toàn diện nhất các trường đại học tư nhân ở Hàn Quốc và được thành lập vào nă...
Đại học Hàn Quốc Business School (KUBS) - đầu tiên và tốt nhất Trường Kinh doanh tại Hàn Quốc.  Đánh dấu 100 năm của mình kỷ niệm tháng năm 2005, KUBS...
Tracing its history back to 1897, Soongsil initially opened its doors in Pyongyang as the first modern educational  institution for Koreans. It was al...