VU University Amsterdam, Graduate School of Economics and Business Administration

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Đại học VU Amsterdam nhằm mục đích được cảm hứng, sáng tạo và tham gia. &nbsp Cảm hứng Đại học VU Amsterdam là làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng tất cả các khóa học của mình xếp hạng tốt nhất trong cả nước. Đại học VU Amsterdam cung cấp một môi trường học tập tạo cảm hứng cho khả năng cung cấp sinh viên với các khóa học phù hợp nhất cho nhu cầu của họ. &nbsp Sáng tạo Đại học VU Amsterdam là viết tắt của chất lượng cao, cơ bản, sáng tạo và nghiên cứu theo định hướng xã hội. Các trường đại học có các nhóm nghiên cứu một số hàng đầu, tất cả đều được hưởng sự công nhận quốc tế. Trong những năm gần đây, năng lực và chuyên môn đã được gộp lại trong các chương trình quy mô lớn, cho phép tương tác giữa các lĩnh vực khác nhau được khai thác đầy đủ. &nbsp Tham gia Nguồn gốc của Vũ là bắt nguồn từ đức tin Kitô giáo. Đây là lý do tại sao chúng tôi đính kèm như trọng vai trò xã hội của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng công việc học tập không thể tách rời khỏi những mối quan tâm của xã hội, về tiêu chuẩn, các giá trị, triết học và tôn giáo. &nbsp&nbsp Vũ Đại học Amsterdam, Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh &nbsp Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh tìm kiếm để kết hợp giáo dục chất lượng với nghiên cứu xuất sắc. Khoa là giảng viên lớn nhất của Đại học VU Amsterdam. FEWEB thể chứa khoảng 4.000 học sinh, sinh viên sau đại học năm 1450 và 460 nhân viên. Các cán bộ khoa học bao gồm các giáo sư, giảng viên, nhà nghiên cứu và tiến sĩ, và được kết nối với các phòng ban khác nhau. Các nhân viên hỗ trợ được cung cấp chỗ ở tại Văn phòng Khoa. Hội đồng Khoa dẫn các giảng viên. &nbsp&nbsp Amsterdam &nbsp Amsterdam có sự tập trung lớn nhất của sinh viên và thanh niên ở Hà Lan. Học tập hoặc làm việc tại Đại học VU Amsterdam cung cấp cho bạn cơ hội để khám phá văn hóa khác nhau, thể thao và các hoạt động xã hội của thành phố này. Tổng số cư dân là khoảng 750,000. Hà Lan nổi tiếng với những tiêu chuẩn cao của cuộc sống. Amsterdam, thủ đô của Hà Lan, là một thành phố nhỏ gọn và thân thiện. Amsterdam có rất nhiều cung cấp: nhiều khu dân cư, trường học quốc tế, câu lạc bộ xã hội quốc tế, văn hóa, (nước) thể thao, sân golf và các tiện nghi giải trí khác.  

Địa điểm

Amsterdam

Address
Graduate School of Economics and Business Administration
Room 2a-39

Amsterdam, Bắc Hà Lan, Hà Lan