Maastricht University, Department of Data Science and Knowledge Engineering

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Các kỹ năng bạn học là một chuẩn bị quan trọng cho sự nghiệp tương lai của bạn. Bạn ngay lập tức áp dụng những gì bạn đã học được từ các tài liệu học tập và giảng dạy cho các vấn đề thực tế cuộc sống.

Robots, Đại lý, và sự tương tác Group (RAI) tập trung vào việc thiết kế, phân tích và ứng dụng của hệ thống bao gồm các đại lý tính toán - đó là, thực thể phần mềm hoặc robot - mà theo đuổi mục tiêu tự chủ và tương tác trong phức tạp (ví dụ, không chắc chắn, mở, năng động , hầu như không thể dự đoán được) môi trường.

Nhân vật quốc tế của chương trình thạc sĩ của chúng tôi

Địa điểm

Maastricht

Maastricht University Department of Knowledge Engineering

Address
Maastricht University
Department of Data Science and Knowledge Engineering
P.O. Box 6166200 MD Maastricht, Limburg, Hà Lan
Điện thoại
+31 43 388 3455

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn