Leiden University

Địa điểm

Leiden

Leiden University

Address
Leiden: Academy Building, 1575 Rapenburg 73 2311 GJ Leiden
Leiden, Nam Hà Lan, Hà Lan

Leiden

Leiden - Law

Address
Leiden - Law: Kamerlingh van Onnes Building Steenschuur 25 2311 ES
Leiden, Nam Hà Lan, Hà Lan

Leiden

Leiden - Humanities

Address
Leiden - Humanities: Lipsius Building Cleveringaplaats 1 2311 BD
Leiden, Nam Hà Lan, Hà Lan

Leiden

Leiden - Social and Behavioural Sciences

Address
Leiden - Social and Behavioural Sciences: Pieter de la Court Building Wassenaarseweg 52 2333 AK
Leiden, Nam Hà Lan, Hà Lan

Leiden

Leiden - Archaeology

Address
Leiden - Archaeology Van Steenis Building Einsteinweg 2 2333 CC
Leiden, Nam Hà Lan, Hà Lan

Leiden

Leiden – Science

Address
Leiden – Science Gorlaeus Building
Einsteinweg 55 2333 CC

Leiden, Nam Hà Lan, Hà Lan

The Hague

Leiden University College The Hague

Address
Koningin Julianaplein 10 2595 AA
The Hague, Nam Hà Lan, Hà Lan

The Hague

Leiden University College (BA/BSc Liberal Arts and Sciences: Global Challenges only)

Address
Leiden University College (BA/BSc Liberal Arts and Sciences: Global Challenges only)
Anna van Buerenplein 301 2595 DG

The Hague, Nam Hà Lan, Hà Lan

The Hague

International Studies (BA only)

Address
International Studies (BA only) Lange Voorhout 44 2514 EG
The Hague, Nam Hà Lan, Hà Lan

Các chương trình

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.