International Business School the Hague

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Các Trường Kinh doanh Quốc tế The Hague (IBSH) Là một trường học sáng tạo mới của doanh nghiệp và quản lý được thành lập ở Hà Lan và có trụ sở tại thành phố The Hague. IBSH không giống như nhiều trường kinh doanh khác vì nó đã thiết kế cụ thể các chương trình Tiến sĩ, Thạc sĩ và Cử nhân nhằm thách thức sinh viên của mình trở thành những nhà lãnh đạo kinh doanh tốt hơn. IBSH cung cấp sáu chương trình.

Ba (3) lý do để học tại đây:

  • Một kinh nghiệm quốc tế;
  • Một nơi đẹp và chào đón để sinh sống; Và
  • Một chương trình chất lượng cao và chuyên sâu.

Trong khoảng

IBSH là cơ sở giáo dục bậc cao được thành lập hợp pháp và sẽ cung cấp các chương trình Cử nhân về Quản trị Kinh doanh, Ngân hàng và Tài chính, Kế toán và Tài chính.

Các khóa học sau đại học sẽ được giới thiệu sau khi đánh giá cẩn thận trong những năm tới. Ban Quản lý cũng đang có kế hoạch giới thiệu các khóa học phù hợp và được tùy biến cho các khóa đào tạo của công ty tại các khu vực được lựa chọn. Trong những năm tiếp theo, các chương trình đào tạo sau đại học bán thời gian và sau đại học có thể được giới thiệu để phục vụ cho một nhóm sinh viên bận rộn của công ty cư trú trong và xung quanh thành phố The Hague.

Sự nghiệp

Tầm nhìn của IBSH về "Tạo các Nhà lãnh đạo năng động" là giáo dục học sinh về những phức tạp khác nhau mà các doanh nghiệp trên thế giới sẽ phải đối mặt trong tương lai gần và xa. IBSH tin rằng bằng cách nắm vững các xu hướng trong tương lai và các sáng kiến ​​sáng tạo, nó sẽ có thể cung cấp nội dung có ý nghĩa và có ý nghĩa cao cho sinh viên trong một thời trang để chuẩn bị tốt nhất cho vai trò lãnh đạo trong các lĩnh vực tương ứng. Một nhà lãnh đạo năng động là một người có thể hiểu được bức tranh tổng thể và có thể đưa ra quyết định đúng đắn trong thời gian phức tạp.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh

Nhìn Thạc sĩ MSc » Xem các chương trình Thạc sĩ » Nhìn BA » Nhìn BScs » Nhìn PhD » Nhìn Cử nhân » Nhìn MBA »

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp:

MSc

Thạc Sĩ Về Quan Hệ Quốc Tế Và Ngoại Giao

Tại trường Toàn thời gian 2 năm September 2018 Hà Lan The Hague

Trường Kinh doanh Quốc tế, Hà Lan Hague cung cấp một Thạc sĩ Khoa học Quan hệ Quốc tế và Ngoại giao. [+]

Trường Kinh doanh Quốc tế, Hà Lan Hague cung cấp một Thạc sĩ Khoa học Quan hệ Quốc tế và Ngoại giao. Hai năm Chương trình Thạc Sĩ Quan Hệ Quốc Tế và Ngoại Giao Cung cấp một sự pha trộn độc đáo của giáo dục học thuật trong quan hệ quốc tế và khoa học chính trị. Chương trình này cung cấp giáo dục sau đại học đặc biệt và đào tạo về ngoại giao và đàm phán quốc tế. [-]

Master

Chủ Trong Công Nghệ Thông Tin Kinh Doanh

Tại trường Toàn thời gian 2 năm September 2018 Hà Lan The Hague

Chương trình Thạc sỹ về Công nghệ Thông tin Thương mại của Trường Kinh doanh Quốc tế, The Hague Hà Lan nhằm mục đích cho những sinh viên khao khát vị trí quản lý cấp cao, như giám đốc khu vực và các nhà lãnh đạo kinh doanh tại các ngân hàng, các công ty quản lý tài sản, các công ty bảo hiểm và các công ty kế toán. [+]

Các Thạc Sĩ Trong Kinh Doanh Chương Trình Công Nghệ Thông Tin Từ Trường Kinh doanh Quốc tế, The Hague Hà Lan là nhằm mục đích cho những sinh viên khao khát vị trí quản lý cao cấp, chẳng hạn như giám đốc khu vực và các nhà lãnh đạo thực hành kinh doanh tại các ngân hàng, công ty quản lý tài sản, công ty bảo hiểm và các công ty kế toán. [-]

Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Tại trường Toàn thời gian 2 năm September 2018 Hà Lan The Hague

Chương trình Quản lý Kinh doanh của Trường Kinh doanh Quốc tế, The Hague Hà Lan nhằm vào những sinh viên khao khát vị trí quản lý cấp cao, như giám đốc khu vực và các nhà lãnh đạo kinh doanh trong các ngân hàng, các công ty quản lý tài sản, các công ty bảo hiểm và các công ty kế toán. [+]

Các Chương trình Quản trị Kinh doanh Từ Trường Kinh doanh Quốc tế, The Hague Hà Lan là nhằm mục đích cho những sinh viên khao khát vị trí quản lý cao cấp, chẳng hạn như giám đốc khu vực và các nhà lãnh đạo thực hành kinh doanh tại các ngân hàng, công ty quản lý tài sản, công ty bảo hiểm và các công ty kế toán. [-]

Liên hệ
Địa chỉ
Rijswijkseweg 60, 2516 EH
The Hague, NL
Truyền thông xã hội