Maastricht University, Faculty of Psychology and Neuroscience

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Kính gửi sinh viên tương lai,

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chương trình thạc sĩ của chúng tôi. Vui lòng sử dụng biểu mẫu để yêu cầu tài liệu nghiên cứu mới nhất của chúng tôi 2018-2019.

Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Lời chúc tốt nhất,

Tiếp thị

Khoa Tâm lý học và Khoa học thần kinh

Đại học Maastricht

E: thông tin- FPN @ maastrichtuniversity.nl

T: 31 43 388 1554/31 43 388 2180

www.maastrichtuniversity.nl

PO Box 616, 6200 MD Maastricht

Hà Lan

Địa điểm

Maastricht

Faculty of Psychology and Neuroscience

Address
Faculty of Psychology and Neuroscience
Maastricht University
Minderbroedersberg 4-6


6211 LK Maastricht, Limburg, Hà Lan
Điện thoại
+31 43 388 1554