Maastricht University, Faculty of Health, Medicine & Life Sciences

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Khoa Y tế, Y học và Khoa học Đời sống bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2007. Khoa là kết quả của sự sáp nhập giữa Khoa Khoa học Y tế và Khoa Y.


Dược phẩm/>


Khoa Y là khoa đầu tiên được thành lập tại Đại học Maastricht. Trường Đại học được chính thức thành lập vào ngày 9 tháng 1 năm 1976, mặc dù sinh viên y khoa đầu tiên đã bắt đầu nghiên cứu vào tháng 9 năm 1974. Khoa Y là khoa học thứ hai trên thế giới áp dụng phương pháp học dựa trên vấn đề. Các khoa khác của Đại học Maastricht , tức Nghệ thuật và Văn hoá, Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Khoa học Chính trị, Khoa học Y tế, Luật và Tâm lý học đã thông qua các hệ thống giáo dục và các tổ chức nghiên cứu giống như của Khoa Y./>


Khoa đã phát triển thành một cộng đồng với khoảng 1200 nhân viên (các nhà khoa học, nhân viên hành chính và nhân viên hỗ trợ), và khoảng 1950 sinh viên y khoa. Từ năm 1992, nhân viên và sinh viên có trụ sở tại các tổ hợp của Khoa Y, Y và Khoa học Đời sống, Khoa Tâm lý, và Bệnh viện Đại học (Academisch Ziekenhuis Maastricht) được khai trương vào năm 1991./>


Khoa học Y tế/>


Khoa Khoa học Y tế đã đưa ra một loạt các nguyên tắc làm cho giảng viên trở nên độc đáo, không chỉ ở Hà Lan mà còn ở Châu Âu. Định dạng cho phép học sinh tích hợp kỷ luật và nghiên cứu vào tất cả các lĩnh vực liên quan đến xã hội, bệnh tật và sức khoẻ. Bằng cách nghiên cứu và giáo dục chuyên biệt (đại học và sau đại học), Khoa Khoa học Y tế đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ./>


Hiện tại, Khoa Y tế, Y khoa và Khoa học Đời sống có khoảng 2.500 sinh viên theo học các chương trình giáo dục đa dạng, dẫn đến bằng Cử nhân và / hoặc Thạc sĩ. Khoa học Sức khoẻ kiểm tra mối quan hệ giữa sức khoẻ, lối sống, phòng bệnh, chăm sóc và chữa bệnh. Chương trình Khoa học Y tế bao gồm toàn bộ lĩnh vực khoa học sức khoẻ: sinh học, hành vi và khoa học sức khoẻ xã hội. Ba câu hỏi đi vào giai đoạn trung tâm trong suốt khóa học:/>


1) Sức khoẻ là gì?
2) Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sức khoẻ?
3) Làm thế nào chúng ta có thể ảnh hưởng đến những yếu tố này?/>


Để đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khoẻ tốt không chỉ cần đến bác sĩ, y tá và nhân viên y tế cũng rất quan trọng. Nhưng cũng cần phải có chuyên môn của các chuyên gia khác: các nhà khoa học về sức khoẻ./>

Địa điểm

Maastricht

Faculty of Health, Medicine & Life Sciences Maastricht University

Address
Maastricht University
Faculty of Health, Medicine & Life Sciences
Universiteitssingel 60

6200 MD Maastricht, Limburg, Hà Lan

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: