Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Địa điểm

Rotterdam

Institute For Housing and Urban Development Studies, IHS, Erasmus University Rotterdam

Address
Burgemeester Oudlaan 50
Mandevile, 14th floor
3062 PA Rotterdam, Nam Hà Lan, Hà Lan
Điện thoại
+ 31 10 408 9825

Rotterdam

Erasmus University Rotterdam

Address
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Mandeville Building, T15-19
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Rotterdam, Nam Hà Lan, Hà Lan
Điện thoại
+31 10 408 1111

Thư viện ảnh

Các chương trình

MSc
Thạc sĩ
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.