Erasmus School of History, Culture and Communication - Erasmus University Rotterdam

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Giới thiệu về Trường Lịch sử, Văn hóa và Truyền thông Erasmus

Trường Lịch sử, Văn hóa và Truyền thông Erasmus tổ chức các bộ môn Lịch sử, Nghệ thuật và Văn hóa học và Truyền thông

Giáo dục

Erasmus School

Khoa cung cấp năm chương trình Cử nhân, trong đó có ba chương trình quốc tế:

 • Lịch sử
 • Nghệ thuật và Văn hoá học
 • Truyền thông và Truyền thông

Hơn nữa, Khoa cung cấp các chương trình Thạc sĩ sau đây:

 • Lịch sử (Lịch sử toàn cầu và Quan hệ quốc tế)
 • Erasmus Mundus International Master 'Thị trường toàn cầu, sáng tạo địa phương'
 • Nghệ thuật và Văn hóa học (Nghệ thuật, Văn hóa và Xã hội / Kinh tế Văn hóa và Doanh nhân / Địa điểm, Văn hóa và Du lịch)
 • Nghiên cứu phương tiện truyền thông (Media, Culture)
 • Nghiên cứu Thạc sĩ Xã hội học về Văn hóa, Truyền thông và Nghệ thuật

Erasmus School

Nghiên cứu

Các nhà nghiên cứu tại ESHCC thường làm việc cùng nhau trong các dự án liên ngành, trong đó những hiểu biết từ các lĩnh vực xã hội học, nhân văn, kinh tế và nghiên cứu chính trị đến với nhau. Hãy nghĩ đến nghiên cứu về:

 • mối quan hệ giữa sắc tộc và sở thích trong âm nhạc;
 • đại diện đương đại của Thế chiến II trong phương tiện truyền thông (kỹ thuật số);
 • ảnh hưởng của truyền thông mới về tiêu thụ và phân phối nghệ thuật;
 • sách giáo khoa lịch sử và bây giờ;
 • hoặc du lịch văn hóa.

Erasmus school

Địa điểm

Rotterdam

Erasmus University Rotterdam

Address
Visiting address

Erasmus University Rotterdam
Woudestein
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Rotterdam, Nam Hà Lan, Hà Lan
Điện thoại
+31 10 408 1111