Aeres University of Applied Sciences

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Aeres Đại học Khoa học Ứng dụng

Tài năng để phát triển. Đó là những gì Aeres Đại học Khoa học Ứng dụng viết tắt. trường đại học của chúng tôi bắt nguồn từ trong giáo dục đại học nông nghiệp và giáo dục. Chúng tôi tập trung vào giáo dục, nghiên cứu và chia sẻ kiến ​​thức. Đây là cách chúng tôi góp phần vào sự phát triển của các chuyên gia sáng tạo. Chuyên gia người có khả năng có những quyết định có trách nhiệm trong một thế giới phức tạp, với một tài năng tự nhiên cho diễn xuất bền vững.

Đại học Aeres có ba khoa: dronten, Almere và Wageningen. Chúng tôi từng là hai trường đại học riêng biệt, nhưng chúng tôi hợp nhất trong năm 2013. Chúng tôi chia sẻ tầm nhìn và sứ mệnh giống nhau, nhưng mỗi chúng ta có hồ sơ và bản sắc riêng của chúng tôi.

chương trình Cử nhân

chương trình cử nhân của chúng tôi dẫn đến trình độ Ingenieur quốc gia công nhận, đó là tương đương với trình độ cử nhân Anh (Honours) và người Pháp Giấy phép Professionelle. trình độ đại học này là được công nhận trên toàn quốc và quốc tế được công nhận bởi các công ty và các tổ chức dân sự. Thời gian của chương trình phụ thuộc vào trình độ chuyên môn của học sinh và có thể mất 1 năm, 1.5 năm, 2 năm hoặc 4 năm.

chương trình cử nhân của chúng tôi là:

Thú y và Phúc lợi Phân tích hệ sinh thái thủy sinh Quốc tế Kinh doanh nông nghiệp lớn (EED) Nhà máy sản xuất lớn (EED) Kết cấu Funds Management EU Thực phẩm châu Âu kinh doanh Quản lý chuỗi thực phẩm Thực phẩm Doanh nhân Quản lý an toàn thực phẩm Quản lý quốc tế Kinh Tế Ngựa Kinh doanh lương thực quốc tế Trồng trọt và quản lý quốc tế Chăn nuôi Quốc tế

Chúng tôi cũng cung cấp chương trình một Master trong Phát triển kinh doanh nông nghiệp.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh

Xem các chương trình Thạc sĩ » Nhìn Cử nhân »

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp:

Master

Phát triển kinh doanh nông nghiệp chủ

Tại trường Toàn thời gian 12 tháng September 2019 Hà Lan Dronten Almere Canada Halifax Regional Municipality + 3 nhiều hơn

Aeres Đại học Khoa học Ứng dụng cung cấp một Thạc sĩ Phát triển kinh doanh nông nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân hoặc chuyên gia trẻ. [+]

Thạc sĩ Phát triển kinh doanh nông nghiệp

Aeres Đại học Khoa học Ứng dụng cung cấp một Thạc sĩ Phát triển kinh doanh nông nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân hoặc chuyên gia trẻ.

các tập đoàn quốc tế trong lĩnh vực nông sản ngày càng cần các chuyên gia có trình độ trong quản lý thay đổi, những người có thể hành động địa phương và tư duy toàn cầu. Tất cả các sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Thạc sĩ này sẽ có kiến ​​thức đầu tay của các quá trình thay đổi trong một bối cảnh kinh doanh bên ngoài chi nhánh của riêng mình và sẽ phải mua lại những hiểu biết có giá trị vào sự khác biệt về văn hóa kinh doanh và đạo đức làm việc và vai trò quốc tế họ có thể chơi để đối phó với những vấn đề này trong quá trình thay đổi. Những người mang lại các khoa học về sự sống cho kinh doanh thực phẩm.... [-]