Cyprus University of Technology

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Hồ sơ Đại học


Hồ sơ quốc tế/>

Một tham số quan trọng của sự công nhận quốc tế mà Đại học thích là xếp hạng quốc tế của các trường đại học. Trong vòng chưa đầy 10 năm hoạt động, CUT đã có vị trí cao trong bảng xếp hạng quốc tế. Cụ thể, trong năm 2017-18Times Higher Education World University Rankings (THE), CUT được xếp hạng 351-400 trên toàn thế giới, trong khi năm 2016-17 nó đã được xếp hạng trong top 401-500 trường đại học trên toàn thế giới cũng như thứ 16 trong số các trường đại học hàng đầu thế giới. Năm 2017 Young University Rankings, CUT đứng thứ 88 trong số các trường đại học mới hàng đầu thế giới, đại học hàng đầu thứ 12 và 201-250 trong số các trường đại học hàng đầu châu Âu.

Mạng lưới quốc tế của trường được thực hiện thông qua sự tham gia của 67 tổ chức quốc tế và hợp tác song phương với 78 trường đại học ở nước ngoài, dẫn đến sự hiệp lực có lợi giữa các trường đại học. Ngoài ra, chiến lược quốc tế hóa được tăng cường thông qua việc tham gia vào chương trình di động Erasmus và quản lý quốc gia về chương trình IAESTE.


Xuất sắc trong nghiên cứu/>

CUT liên tục cam kết thúc đẩy nghiên cứu xuất sắc và được phân biệt trên bình diện quốc tế trong lĩnh vực này, cung cấp tổng cộng 40 triệu Euro tài trợ từ bên ngoài cho 227 chương trình nghiên cứu. Chương trình HORIZON 2020 mới nhất của châu Âu đã đảm bảo tài trợ hơn 9 triệu Euro, với 23 đề xuất nghiên cứu, đánh dấu tỷ lệ thành công cao nhất ở Síp. Những thành công gần đây bao gồm hai dự án chiến lược của ERC tổng cộng 3,3 triệu Euro, hai đề xuất nghiên cứu của Teaming for Excellence do CUT đảm nhận, đánh giá cao nhất và tham gia vào việc thành lập Trung tâm RISE Excellence Center về đổi mới công nghệ và kinh doanh.

Ngoài các nguồn tài trợ nghiên cứu của châu Âu, sự hợp tác nghiên cứu chiến lược như việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Ung thư, hợp tác với Trung tâm Ung bướu Đức, đang được xúc tiến. Ba cơ quan nghiên cứu đã được chấp thuận, Eratosthenes, Heraclitus, và Bộ Thông tin Xã hội cũng hoạt động với thành công lớn.

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị


Tầm nhìn của chúng tôi/>

Để trở thành một trường đại học hiện đại và sáng tạo với sự công nhận quốc tế, thúc đẩy sự xuất sắc trong giáo dục và nghiên cứu trong các lĩnh vực tiên tiến, nhằm nâng cấp khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội và văn hoá của đất nước.


Nhiệm vụ của chúng ta/>

Cung cấp giáo dục chất lượng cao và đào tạo ở trình độ cao và thúc đẩy học tập suốt đời bằng các phương pháp sư phạm hiện đại, để sản xuất và phổ biến kiến ​​thức khoa học thông qua nghiên cứu và giảng dạy, và thông qua đóng góp để giải quyết các thách thức trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ để trở thành một chất xúc tác cho nhà nước và xã hội. Cụ thể, sứ mệnh tập trung vào việc tạo ra giá trị gia tăng thông qua hành động trên ba trục sau:

  • Giáo dục
  • Nghiên cứu, đổi mới và chuyển giao bí quyết
  • Giao lưu xã hội


Giáo dục/>

Thành lập trường đại học như một trung tâm quốc tế về giáo dục đại học bằng cách cung cấp các chương trình có chất lượng và cạnh tranh phản ánh sự phát triển công nghệ và công nghiệp cũng như nhu cầu của thị trường. Phát biểu với sinh viên trình độ cao, giảng dạy hiện đại kết hợp với nghiên cứu ứng dụng, nhằm tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có trình độ và có việc làm. Là một tổ chức giáo dục đại học, nó cũng nhằm thúc đẩy học tập suốt đời vì lợi ích của xã hội.

Nghiên cứu, đổi mới và chuyển giao bí quyết

Đại học là tiên phong trong việc sản xuất nghiên cứu ứng dụng và đạt được sự xuất sắc trong khu vực nghiên cứu quốc tế. Để đáp ứng những thách thức của xã hội và công nghiệp, kết quả nghiên cứu của trường đại học được chuyển giao như là bí quyết của xã hội, công nghiệp và các tổ chức sản xuất để tạo ra các giải pháp đổi mới với những lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường đáng kể. Trong bối cảnh nghiên cứu, đổi mới và các hoạt động kinh doanh, các công việc và cơ hội mới được tạo ra cho các nhà khoa học trẻ trong các lĩnh vực tiên tiến.

Giao lưu xã hội

Trường đại học, là một tế bào sống của xã hội, đóng vai trò xúc tác trong cuộc đối thoại xã hội, cung cấp các đề xuất được chứng minh cho các vấn đề kinh tế xã hội quan trọng. Thông qua mạng lưới cộng tác xã hội, Đại học thúc đẩy sự hiệp lực để thúc đẩy văn hoá, môi trường, sức khoẻ và thể thao.

Mục tiêu

Thiết kế của tất cả các Vụ được dựa trên bốn mục tiêu chính:

  • Năng lực khoa học, kỹ thuật và chuyên môn cao trong giáo dục của sinh viên.
  • Nghiên cứu chất lượng cao có thể vượt qua ranh giới truyền thống giữa nghiên cứu cơ bản và ứng dụng để cung cấp các giải pháp cho các vấn đề xã hội và kinh tế chính và cho phép Síp duy trì một đối tác quan trọng trong bộ phận châu Âu hiện đại về các nguồn lực được phân bổ cho nghiên cứu.
  • Định hướng liên ngành trong thiết kế chương trình giảng dạy và nhân sự của các Vụ, để từ đó Đại học có thể bước vào lĩnh vực này và vẫn giữ vị trí hàng đầu về phát triển khoa học, giáo dục và xã hội ở trong nước và quốc tế.
  • Hợp tác với ngành công nghiệp địa phương và nền kinh tế để giúp thúc đẩy đổi mới và cải tiến liên tục các sản phẩm và dịch vụ.

Địa điểm

Limassol

Address
30 Archbishop Street
3036 Limassol, Limassol, Kypros

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: