University of Rijeka Department of Mathematics

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Về chúng tôi

Khoa Toán học ở Rijeka được thành lập năm 1960 với tư cách là khoa của Khoa Khoa học Giáo dục (từ năm 1998 Khoa Triết học), trở thành một trong bốn khoa sáng lập của Đại học Rijeka.

Khoa Toán học, với tư cách là một tổ chức riêng biệt và một khoa đại học hiện đại, được thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 2008, dựa trên Quyết định thành lập các Khoa của Đại học, được Thượng viện Đại học Rijeka thông qua vào ngày 17 tháng 12 năm 2007. cùng với các cựu nhân viên của Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn có xu hướng lắp ráp các nhà toán học khác Các thành phần của Đại học Rijeka. Do đó, chương trình nghiên cứu chu kỳ đầu tiên trong toán học và chương trình nghiên cứu chu kỳ thứ hai về toán học và khoa học máy tính trở thành nghiên cứu của Đại học Rijeka do Khoa Toán học tổ chức và thực hiện.

Nó nằm trong một tòa nhà mới trong khuôn viên trường đại học với rất nhiều văn phòng, phòng học và phòng thí nghiệm, được trang bị tốt với một máy tính và các thiết bị khác. Có 29 nhà nghiên cứu, giáo sư và trợ lý, tạo thành ba nhóm nghiên cứu: nhóm lý thuyết đại số và số, nhóm toán học rời rạc và nhóm phân tích toán học.128667_photo-of-woman-using-laptop-3194518.jpg

Nhiệm vụ và tầm nhìn của Khoa Toán

Nhiệm vụ của Khoa Toán học là phát triển công việc khoa học và chuyên nghiệp trong lĩnh vực toán học và mối quan tâm về nguồn nhân lực trong toán học tại Đại học Rijeka. Khoa Toán tổ chức và thực hiện các nghiên cứu về toán học và tham gia vào tổ chức và thực hiện các chương trình nghiên cứu tại các thành phần khác của Trường. Khoa Toán học đóng góp cho sự phát triển của Đại học và xã hội đồng thời phấn đấu hướng tới sự xuất sắc được quốc gia và quốc tế công nhận trong các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy.

Tầm nhìn của Khoa Toán học là định vị chiến lược như một tổ chức khoa học và giáo dục được quốc tế công nhận và cũng là thành phần tích cực của lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục đại học Croatia và châu Âu, đào tạo các chuyên gia có năng lực và chất lượng quốc tế cũng như tiến hành được quốc tế công nhận nghiên cứu.

Địa điểm

Rijeka

Address
Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka
Rijeka, Hạt Primorje-Gorski, Croatia