Universidad UNISANGIL

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Chúng tôi là một tổ chức giáo dục đại học có nguồn gốc đoàn kết và hành động đóng góp cho sự phát triển của xã hội ở khu vực địa phương và khu vực với tầm nhìn toàn cầu, thông qua việc tham gia vào sự hình thành không thể thiếu của con người, nghiên cứu và tương tác xã hội.

Địa điểm

San Gil

Address
Kilómetro 2 vía San Gil
Charalá

684038 San Gil, Santander, Colombia

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn