Universidad de los Andes - School of Management

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

EFMD Equis Accredited
AACSB Accredited

ĐẠI HỌC CỦA ANDES Universidad de los Andes (Uniandes) là một cá nhân, phi lợi nhuận được công nhận ở Colombia và Mỹ Latin cho học tập xuất sắc của mình. Nó là một tự trị và độc lập Đại học, trong đó khuyến khích sự đa nguyên, đa dạng, đối thoại, tranh luận, phê bình, khoan dung và tôn trọng những ý tưởng, niềm tin và giá trị của các thành viên của họ. Nó cũng thúc đẩy một môi trường liên ngành linh hoạt, điều cần thiết để tích hợp các nghệ thuật, khoa học, công nghệ và nhân văn. Từ khi thành lập vào năm 1948, Trường cam kết đào tạo trí tuệ, kỹ thuật và nhân lực của các chuyên gia, đạt mức cao trong lĩnh vực của họ, góp phần quyết để cải thiện văn hóa và kinh tế cho đất nước và tăng cường các giá trị của sự cùng tồn tại và hòa bình xã hội . Với hơn 11.500 sinh viên đại học và 3.200 học viên cao học, Uniandes pregado cung cấp 28 chương trình, 33 chuyên ngành, bằng 28 thạc sĩ và 12 tiến sĩ trên chín khoa. Khuôn viên trường nằm ở trung tâm của Bogota và có một loạt các tòa nhà gần đây thuộc địa và các tòa nhà hiện đại. Học sinh có quyền truy cập vào một thư viện tích hợp, phòng thí nghiệm, phòng học chuyên ngành, các khán phòng, phòng máy tính, ứng dụng công nghệ và phương tiện trên hệ thống khuôn viên CÁC KHOA TỔNG GIÁM ĐỐC Khoa Quản lý tại Đại học Andes được thành lập vào năm 1972. Nhờ học tập xuất sắc của mình, nghiên cứu, các ấn phẩm của mình và mối quan hệ mạnh mẽ với các tổ chức khác nhau, Khoa được công nhận như một trong những trường kinh doanh tốt nhất ở Mỹ Latinh. Nhiệm vụ của nó là: Đóng góp vào việc hình thành không thể thiếu của những người có trách nhiệm với xã hội, với quan điểm quốc tế và cam kết quốc gia của họ, có thể tạo ra, phân tích, biến đổi và phát triển tổ chức. Đóng góp cho cộng đồng học thuật, và tương tác với các tổ chức, để xây dựng, sở hữu, giảng dạy và phổ biến kiến ​​thức quản lý cho sự phát triển của xã hội. Khoa có 59 giáo sư toàn thời gian, trong đó 58% có trình độ tiến sĩ và 100% có trình độ thạc sĩ chuyên ngành khác nhau. Ngoài ra, Khoa có một nhóm nổi bật của 48 giáo viên học tập. Trường Quản lý có hai trong số các công nhận quốc tế được công nhận nhất. Năm 2003, Khoa nhận được công nhận châu Âu Cải thiện hệ thống chất lượng quốc tế (EQUIS) mà otroga Quỹ châu Âu về Phát triển Quản lý (EFMD) và năm 2004 công nhận AMBA (Hiệp hội MBA). Hiện nay, trường đang trong quá trình công nhận với AACSB (Hiệp hội để nâng cao Collegiate Schools of Business). Trong năm 2009, chương trình MBA Khoa xếp thứ tư ở châu Mỹ Latinh, trong bảng xếp hạng của tạp chí Mỹ Economia.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Spanish (Colombia)

Nhìn MBA bán thời gian » Nhìn EMBA » Nhìn MBA »

Các chương trình
Liên hệ
Địa chỉ
Universidad de los Andes
Calle 21 # 1–20 Ed. SD
contacto@administracion.uniandes.edu.co

Bogotá, Bogota, CO