Languages Across Borders | Montreal

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Bạn có thích học ngôn ngữ hoặc có thể cần phải hoàn thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình để tiếp cận giáo dục đại học hoặc các khả năng nghề nghiệp mới?

Hãy đến học hoặc hoàn thiện một ngôn ngữ tại Trung tâm Ngôn ngữ Quốc tế Montreal (MILC ) và tận dụng các khóa học ngôn ngữ hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của bạn. Cho dù bạn là người Canada, vừa được thành lập ở Québec hay muốn đến thăm thành phố Montreal, hãy để MILC hướng dẫn bạn với các chương trình dựa trên học tập thực tế. Học sinh cải thiện nhanh chóng bởi vì các lớp học ngôn ngữ của chúng tôi được tạo thành từ các nhóm nhỏ cung cấp cho bạn một liên lạc đặc quyền và cá nhân với bạn bè và giáo viên của bạn.

MILC có vị trí chiến lược ở trung tâm Montreal, thành phố song ngữ quan trọng nhất ở Canada. Trường ngôn ngữ của chúng tôi có chung một khu đô thị cực kỳ hiện đại với trường LaSalle College và trường Inter-Dec College, tạo nên một môi trường học tập hấp dẫn!

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
  • Người Pháp

Nhìn Khóa học »

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp:

Liên hệ

Centre International de Langues de Montréal

Địa chỉ, đường dây 1 Montreal International Language Centre 2000, Sainte-Catherine Street West, Suite 1300
H3H 2T2 Montreal, Quebec, Canada
Trang web http://www.cilm.qc.ca/
Điện thoại +1 514-939-4463