Languages Across Borders | Montreal

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Bạn có thích học ngôn ngữ hoặc có thể cần phải hoàn thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình để tiếp cận giáo dục đại học hoặc các khả năng nghề nghiệp mới?

Hãy học hoặc hoàn thiện một ngôn ngữ tại LAB Montreal và tận dụng các khóa học ngôn ngữ hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của bạn. Cho dù bạn là người Canada, mới thành lập ở Québec hoặc muốn đến thăm thành phố Montreal, hãy để LAB Montreal là người hướng dẫn bạn với các chương trình dựa trên học tập thực tế. Học sinh cải thiện nhanh chóng vì các khóa học ngôn ngữ của chúng tôi được tạo thành từ các nhóm nhỏ cung cấp cho bạn một liên hệ đặc quyền và cá nhân với các đồng nghiệp và giáo viên của bạn.

LAB Montreal có vị trí chiến lược ở trung tâm của Montreal, đô thị song ngữ quan trọng nhất ở Canada. Trường ngôn ngữ của chúng tôi chia sẻ một khuôn viên đô thị cực kỳ hiện đại với LaSalle College và Inter-Dec College tạo nên một môi trường học tập hấp dẫn!

LAB Montréal - khám phá những cơ hội mới và đạt được mục tiêu của bạn

LAB Montréal - découvre de nouvelles cơ hội et atteins tes objectifs

Địa điểm

Montreal

Centre International de Langues de Montréal

Address
Montreal International Language Centre
2000, Sainte-Catherine Street West, Suite 1300


H3H 2T2 Montreal, Quebec, Canada
Điện thoại
+1 514-939-4463

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: