VSB - Technical University of Ostrava

Địa điểm

Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Address
17. listopadu 2172/15, 708 00
Ostrava, Vùng Moravian-Silesian, Cộng hòa Séc
Điện thoại
+420 597 321 111

Thư viện ảnh

Các chương trình

Thạc sĩ
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.