University of New York in Prague (UNYP)

Địa điểm

Prague

Londýnská 41

Address
University of New York in Prague
Londýnská 41

120 00 Prague, Prague, Cộng hòa Séc
Điện thoại
+420 224 221 261

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.