Metropolitan University Prague

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Metropolitan University Prague (MUP) nằm trong danh sách các trường đại học lâu đời nhất và lớn nhất tư nhân tại Cộng hòa Séc. Các dòng ổn định của các ứng viên quan tâm nghiên cứu tại Đại học Metropolitan Prague là minh chứng cho danh tiếng của một tổ chức giáo dục hàng đầu. MUP cung cấp giáo dục cho khoảng 5000 sinh viên. Từ khi thành lập vào năm 2001, các trường đại học cung cấp các chương trình nghiên cứu trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, lãnh thổ, chuyên ngành pháp lý, và quan hệ kinh tế quốc tế trong cả hai hình thức toàn thời gian và bán thời gian học tập tại Cộng hòa Séc cũng như tiếng Anh. MUP hoạt động ở Prague và trong ba trung tâm khu vực ở Pilsen, Liberec và Hradec Králové.

Nghiên cứu chương trình và Chuyên Môn

Metropolitan University Prague cung cấp giáo dục trong các chương trình Tiến sĩ Bằng Cử nhân, Thạc sĩ, và. MUP cũng thực hiện các khóa học chuyên sâu về tiếng Séc và tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai trong khuôn khổ của chương trình học tập suốt đời.

Hoạt động Scitientific

Metropolitan University Prague tiếp tục mở rộng các hoạt động nghiên cứu của mình để đảm bảo sự gia tăng liên tục trong chất lượng giảng dạy. MUP cung cấp một nền tảng cho trung tâm nghiên cứu mà giữ rất nhiều hội nghị và hội thảo chuyên ngành hàng năm. Các trung tâm nghiên cứu cố gắng để bao gồm các sinh viên trong tất cả các hoạt động nghiên cứu của họ.


Các trung tâm sau đây hoạt động ở MUP: Trung tâm Trung học Trung Đông (CMES), Viện Bảo vệ pháp luật sở hữu công nghiệp (UPOPV), Trung tâm Nghiên cứu An ninh (C4SS), Ibero-American Centre (IAC), Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ kinh tế quốc tế (CMEV), Viện Media (IPM), vv

Hợp tác quốc tế

Đối với mức độ hợp tác quốc tế, Metropolitan University Prague xếp hạng trong số các trường đại học tư nhân hàng đầu tại Cộng hòa Séc. MUP thành lập một mạng lưới hơn 180 trường đại học đối tác - ở châu Âu trong khuôn khổ của chương trình + ERASMUS cũng như ở châu Á, phía Bắc châu Phi, và ở châu Mỹ - để thực hiện các hoạt động quốc tế của mình.

Địa điểm

Prague

Address
MUP Strašnice Building
University Headquarters
Metropolitan University Prague
Dubečská 900/10

100 31 Prague, Prague, Cộng hòa Séc

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn