Masaryk University Faculty of Economics and Administration

Địa điểm

Brno

Faculty of Economics and Administration Masaryk University

Address
Masaryk university
Faculty of Economics and Administration
Lipová 41a

602 00 Brno, Vùng Nam Moravian, Cộng hòa Séc
Điện thoại
+420 549 494 736
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.