Faculty of Social Sciences, Charles University (FSV UK)

Địa điểm

Prague

Charles University Faculty of Social Sciences

Address
Charles University
Faculty of Social Sciences
International Office
Smetanovo nabrezi 6110 01 Prague, Prague, Cộng hòa Séc
Điện thoại
+420 222 112 111

Thư viện ảnh

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp:
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.