University of Dubai

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

  • Tham gia giảng trong tinh khiết và nghiên cứu tập trung chủ yếu vào việc phát triển kinh tế của Trung Đông và Châu Phi (MEA) Khu vực áp dụng.

Đại học Đà Nẵng được hướng dẫn bởi các giá trị cốt lõi sau đây:

  1. hành vi đạo đức trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống.
  2. Âm thanh công dân thông qua trách nhiệm cá nhân, xã hội và môi trường.
  3. Tôn trọng những ý kiến ​​và niềm tin của người khác.
  4. cơ hội bình đẳng cho tất cả những người đàn ông và phụ nữ.
  5. Liên tục cải tiến trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu.
  6. trách nhiệm tập thể thông qua việc theo nhóm.
  7. Duy trì một cách tiếp cận sinh viên làm trung tâm với một tập trung vào chất lượng.

Địa điểm

Dubai

University of Dubai

Address
University of Dubai
Dubai Academic City

14143 Dubai, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất
Điện thoại
+971 4 556 6800