Rochester Institute of Technology (RIT) Dubai

Địa điểm

Dubai

RIT Dubai

Address
RIT Dubai
PO Box 341055
Techno Point Building, 1st Floor
Dubai Silicon Oasis

Dubai, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất
Điện thoại
+971 4 371 2000

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.