Khalifa University

Địa điểm

Abu Dhabi

Address
Khalifa University
P.O. Box: 127788

Abu Dhabi, Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất