IED – Istituto Europeo di Design Sao Paulo

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

FDI TRÊN THẾ GIỚI VÀ THẾ GIỚI TRONG FDI

O Istituto Europeo di Design là một mạng lưới quốc tế của đào tạo cao trong thiết kế, thời trang, truyền thông hình ảnh và quản lý của các ngành sáng tạo.

Từ khi khánh thành vào năm 1966, ngay cả trước khi các trường đại học thiết kế phát sinh tại Ý, FDI được trình bày như là một trung tâm của các đề xuất có tính sáng tạo, với một mô hình giáo dục thực dụng và giàu văn hóa. Tập hợp những tính năng tốt nhất của các trường dạy nghề và các Học viện, các Istituto là việc thực hiện của tổ chức mô hình, dựa trên sự tổng hợp các tư tưởng của người sáng lập và Chủ tịch hiện tại, Francesco Morelli. "Kiến thức và bí quyết" là nguyên tắc hướng dẫn của các giáo huấn của dự án FDI.

Hiện nay, Istituto là một mạng lưới các trường đại học cấp quốc tế. Nó có văn phòng tại Ý, Tây Ban Nha và Brazil, bắt đầu với Trung Quốc, mở rộng sự hiện diện quốc tế đặc biệt chú ý đến các nước nhân vật chính của các nền kinh tế mới, tiếp tục là một dự án văn hóa và doanh nhân không ngừng phát triển.

Môi trường, tính bền vững, nghệ thuật, xuất sắc thực hiện tại Ý và phương tiện truyền thông kỹ thuật số là một số kịch bản chuyên nghiệp để mà giải quyết các đường dẫn đào tạo mới của IED được đề xuất.

FDI SAO PAULO

O Istituto Europeo di Design - IED São Paulo, Đơn vị đầu tiên bên ngoài châu Âu, mở cửa vào năm 2005, khi Brazil đã bắt đầu tăng trưởng kinh tế của nó. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên tuyệt vời trên một mặt và sự khẳng định các giá trị văn hóa riêng của họ về các diễn viên Brazil trong kích thước của các nước có thể làm cho một sự khác biệt trong trật tự kinh tế thế giới mới được rút ra.

Việc đánh giá, bởi người Brazil của sự sáng tạo Ý trong lĩnh vực thời trang và thiết kế thụ tinh mặt đất lên đại học và cho phép FDI theo dõi một khóa đào tạo có thể chuẩn bị các chuyên gia có giá trị và chơi bởi các công ty Brazil.

Mỗi năm, FDI góp phần vào vị trí São Paulo là thủ đô của thời trang Mỹ Latinh. Trong lĩnh vực thiết kế, nhà trường góp phần vào việc giải phóng các sản phẩm của Brazil tại thị trường nước ngoài. Mô hình giáo khoa của FDI cũng đã cho phép thực hiện chương trình giáo dục cho sự phát triển của các ngành sản xuất khác nhau ở một số bang của Brazil, với quan hệ đối tác chiến lược với khu vực công và tư nhân.

Địa điểm

Sao Paulo

IED - Istituto Europeo di Design

Address
Rua Maranhão 617
HIGIENÓPOLIS

01240-001 Sao Paulo, Bang São Paulo, Brasil
Điện thoại
+55 11 3660-8000