Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Bosnia và Herzegovina 2019/2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Bosna và Hercegovina. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Bosna và Hercegovina. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Bosna và Hercegovina và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Bosna và Hercegovina và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Bosna và Hercegovina: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

4 Kết quả trong Bosna và Hercegovina

Địa điểm
Bosna và Hercegovina
The University of Banja Luka has been established on 7th November 1975 and today, after 39 years, the University of Banja Luka has 16 faculties with 5...
The International University of Sarajevo is a non-profit independent institution of higher education that autonomously provides funding for its work. ...
University of Vitez has a vision of the future based on the premise that the societies in the region of South Eastern and Eastern Europe are in the pr...
The School of Economics and Business in Sarajevo (SEBS) was established in 1952 as the Faculty of Economics. Its first class