Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Bydgoszcz, Ba Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Bydgoszcz. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Bydgoszcz đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Bydgoszcz. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Bydgoszcz đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

UTP University of Science and Technology (Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy – the UTP) in Bydgoszcz has a 60 year-long tradition going back to 1951, when the first school of higher education i ... Đọc thêm

UTP University of Science and Technology (Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy – the UTP) in Bydgoszcz has a 60 year-long tradition going back to 1951, when the first school of higher education in Bydgoszcz was created - the Evening School of Engineering. Đọc ít hơn

University of Economy is a non-state institution of higher education. Its foundation was preceded by a ten-year experience gained from providing post-secondary education aimed at qualifying staff for ... Đọc thêm

University of Economy is a non-state institution of higher education. Its foundation was preceded by a ten-year experience gained from providing post-secondary education aimed at qualifying staff for free market economy. Đọc ít hơn