Oporto Global University - Universidade Portucalense

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

UPT - Oporto Global University, là má»t tá» chức giáo dục Äại há»c tÆ° thục, Äược chứng nhận ISO 9001, Äược Chính phủ Bá» Äào Nha và CÆ¡ quan Äánh giá và công nhận giáo dục Äại há»c của Bá» Äào Nha - A3ES công nhận. ÄÆ¡n vá» nghiên cứu của UPT, IJP, Äược chứng nhận bá»i cÆ¡ quan tài trợ Bá» Äào Nha cho nghiên cứu, FCT.

Äược thành lập vào tháng 6 nÄm 1986 , UPT - Äại há»c Oporto Global nằm á» Oporto , Äược gá»i là 'Cidade Invicta', Oporto Äã cho Bá» Äào Nha tên của nó. Nằm á» phía bắc Bá» Äào Nha, bên phải bá» sông Douro, Oporto là thành phá» lá»n thứ hai của Äất nÆ°á»c nằm trong má»t khu vá»±c Äô thá» vá»i hÆ¡n 1,3 triá»u cÆ° dân.

Oporto Äược quá»c tế biết Äến vá»i rượu port, cây cầu và kiến ââtrúc cá» kính của nó. Trung tâm lá»ch sá»­ của nó Äã Äược UNESCO công nhận là di sản vÄn hoá thế giá»i từ nÄm 1996. Thành phá» Oporto cÅ©ng là má»t trung tâm giáo dục và nghiên cứu xuất sắc, ná»i bật vá»i sá»± Äá»i má»i công nghá» và khoa há»c thu hút sinh viên từ khắp nÆ¡i trên cả nÆ°á»c và từ nÆ°á»c ngoài.

UPT Äược tá» chức thành bá»n bá» môn: Luật, Kinh tế, Quản lý và Tin há»c, Di sản và Du lá»ch và Tâm lý há»c và Giáo dục dạy chÆ°Æ¡ng trình chu kỳ 1, 2 và 3 và sau tá»t nghiá»p, Äược cấu trúc theo Quy trình Bologna. UPT nhằm mục Äích trá» thành má»t mô hình trong giáo dục Äại há»c, tận dụng những lợi thế của sá»± hợp lá»±c của các phòng ban khác nhau. HÆ¡n kiến ââthức lý thuyết, há»c sinh có cÆ¡ há»i Äá» phát triá»n công viá»c thá»±c tế và các dá»± án nghiên cứu, phát triá»n các loại kỹ nÄng khác nhau Äá» chuẩn bá» cho công viá»c trong tÆ°Æ¡ng lai và Äá» sá»ng trong má»t xã há»i toàn cầu.


Nghiên cứu Toàn cầu và Nghiên cứu Toàn cầu cho các chuyên gia có nguá»n gá»c toàn cầu

Hãy suy nghÄ© toàn cầu. Nghiên cứu trên toàn cầu. Dạy và há»c trên toàn cầu. Äây là những khái niá»m cÆ¡ bản của Tầm nhìn của Äại há»c UPT - Äại há»c Oporto, thá» hiá»n sứ má»nh của UPT trong viá»c thúc Äẩy kiến ââthức tá»ng thá» toàn cầu, chuẩn bá» cho các chuyên gia ngày mai và các công dân trong tÆ°Æ¡ng lai của thế giá»i.

Nghiên cứu chính thức Äược công nhận của chúng tôi (ISO 9001 và FCT) hoạt Äá»ng vá»i các Äá»i tác trên toàn thế giá»i, cung cấp các nghiên cứu tầm cỡ thế giá»i và tạo ra các kiến ââthức phòng ngừa chảy máu Äá» há» trợ và thúc Äẩy phát triá»n toàn cầu bá»n vững cho tất cả má»i ngÆ°á»i. Chúng tôi chia sẻ kiến ââthức Äó theo Chính sách Truy cập Má» chặt chẽ (bất cứ khi nào nghiên cứu Äược tài trợ công khai).

Chúng tôi cung cấp kiến ââthức Äó cho sinh viên toàn cầu của chúng tôi trong các Bá» môn và ChÆ°Æ¡ng trình của chúng tôi Äược công nhận (Bá» Äào Nha Bá» Giáo dục, Bá» Äào Nha CÆ¡ quan công nhận và ISO 9001).

Trách nhiá»m xã há»i của chúng tôi, cá»ng Äá»ng há»c tập rá»±c rỡ, trách nhiá»m xã há»i và cam kết của UPT nhÆ° má»t toàn thá», môi trÆ°á»ng thú vá», khoan dung và Äa vÄn hóa á» Bá» Äào Nha, Äóng góp vào viá»c phát triá»n các kỹ nÄng cá nhân, giao tiếp, vÄn hoá và liên vÄn hóa bắt buá»c Äá» thành công chuyên nghiá»p trong má»t thế giá»i toàn cầu.

Địa điểm

Porto

Address
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 541
4200-072 Porto, Quận Porto, Bồ Đào Nha